Закріплення знань про звукове значення букв Гг («ге») і Ґґ («ґе»). Опрацювання тексту «Восени на городі». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: повторити і закріпити знання учнів про вивчені звуки і букви; вдосконалювати вміння читати тексти з вивченими буквами, виконувати повний звуковий та звуко-буквений аналіз слів; розвивати зв’язне мовлення учнів, пізнавальні інтереси; виховувати працелюбність.

Закріплення знань про звукове значення букв Гг («ге») і Ґґ («ґе»). Опрацювання тексту «Гурток “Умілі руки”». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити літературну вимову звуків [г], [ґ]; вчити виразно читати тексти; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати працелюбність.

Звук [ґ], позначення його буквою Ґґ («ґе»). Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів, скоромовки. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: навчати учнів упізнавати звук [ґ] на слух та позначати його буквою Ґґ («ґе»), поповнити лексичний запас учнів новими словами; розвивати зв’язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до рідного слова.

Звук [г], позначення його буквою Гг («ге»). Звуковий аналіз слів. Логічна вправа «Де росте? Де живе?». Читання речення, поданого рукописним шрифтом. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з літерою Гг («ге»), її назвою та звуковим значенням; формувати навички читання слів з цією літерою, вміння виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз слів; розвивати логічне мислення дітей, уміння групувати предмети за певними ознаками; виховувати допитливість.

Закріплення знань про звукове значення букви Бб («бе»). Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». Скоромовка. Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «Бабусин борщ». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про звукове значення букви Бб («бе»); удосконалювати читацькі навички, розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати любов до природи, бережливе ставлення до тваринного світу.

Звук [б], позначення його буквою Бб («бе»). Зіставлення звуків [б] — [п]. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «Великі друзі». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів зі звуком [б], формувати вміння правильно вимовляти і виділяти з мовленого слова цей звук, позначати його у звуковій моделі відповідним мовним знаком та буквою Бб («бе») на письмі; розвивати увагу, граматичну пильність; виховувати любов до своєї сім’ї, потребу перейматися її клопотами, проблемами.

Закріплення знань про букву ь («знак м’якшення»). Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту «Дарунки лісу». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про букву ь («знак м’якшення»), його графічну функцію в словах; розвивати навички звукових і звуко-буквених зіставлень, зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Буква ь («знак м’якшення»), позначення нею на письмі м’якості приголосних. Читання складів, слів. Опрацювання тексту «Льон». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою ь («знак м’якшення»); закріпити розуміння дітьми відмінності між звуком і буквою, пояснити, що буква ь ніякого окремого звука не позначає, а вказує на м’якість приголосного; розвивати зв’язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати працелюбність.

Закріплення знань про звукове значення букви Зз («зе»). Опрацювання тексту «Ранок на озері». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: повторити і закріпити знання учнів про вивчені букви та їх звукове значення; формувати навички читання текстів; розвивати образне мислення, фонематичний слух, уміння узагальнювати, зіставляти; виховувати любов до природи.

Звуки [з], [з’], позначення їх буквою Зз («зе»). Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. Фразеологізми. Опрацювання тексту «Весела зима». Скоромовки. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: навчати учнів упізнавати звуки [з], [з’] у мовленому слові та позначати їх буквою Зз («зе»), читати слова з новою буквою, чітко вимовляти звуки перед глухими приголосними та в кінці слова; розвивати спостережливість, увагу, логічне мислення, вміння зіставляти, порівнювати звуко-буквений склад слів та їх смислове значення; виховувати любов до прекрасного.

Закріплення знань про звукові значення букви Дд («де»). Опрацювання тексту «Парк на пустирі». Скоромовка. Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про звуки [д], [д’], букву Дд («де»); удосконалювати читацькі навички учнів; закріплювати артикуляційно-слухові дії зі звуками; розвивати зв’язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи, працелюбність.

Звуки [д], [д’], позначення їх буквою Дд («де»). Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «Як Ніна злякалась гусака». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів зі звуками [д] [д’], буквою Дд («де»), що їх позначає; вчити читати склади, слова з новою буквою, чітко вимовляти звуки [д], [д’]; розвивати фонематичний слух, зв’язне мовлення учнів; виховувати любов до природи.

Закріплення знань про звукове значення букви Ее. Опрацювання тексту «Село Веселе». Читання речення, поданого рукописним шрифтом. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріплювати вміння учнів читати склади, слова та речення з буквою Ее; удосконалювати навички звукового та звуко-буквеного аналізу слів; вчити аналізувати прочитане; розвивати зв’язне мовлення, фонематичний слух; виховувати любов до рідного краю.

Звук [е], позначення його буквою Ее. Ребус. Уявлення про антоніми (без уживання терміна). Опрацювання тексту «Веселі іменини». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з артикуляцією звука [е]; розвивати вміння здійснювати звукові та звуко-буквені зіставлення у словах; вчити розгадувати ребуси, добирати антоніми до слів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати почуття дружби.

Закріплення знань про звукові значення букви Тт («те»). Опрацювання тексту «Котик і Півник». Скоромовка. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріплювати вміння учнів читати склади та слова з буквою Тт («те»); повторити та закріпити вивчені букви, їх звукові значення; розвивати в учнів уміння зіставляти відповідні звуки і букви, виразно читати текст діалогічного характеру з додержанням відповідних інтонацій розмови між дійовими особами; виховувати любов до художнього слова.

Звуки [т], [т’], позначення їх буквою Тт («те»). Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Скоромовка. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою Тт («те»); закріплювати розуміння того, що однією й тією самою буквою на письмі можуть позначатися твердий і м’який парні приголосні звуки; удосконалювати навички звукового та звуко-буквеного аналізу слів з твердими і м’якими приголосними; продовжити спостереження над багатозначними словами; розвивати зв’язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати працелюбність.

Закріплення знань про звукове значення букви Пп («пе»). Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Читання речень. Опрацювання текстів «Веселі пісні» та «Сливи». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріплювати вміння читати склади, слова, речення з буквою Пп («пе»), виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз слів; розвивати творчу уяву, образне мислення; виховувати любов до прекрасного.

Звук [п], позначення його буквою Пп («пе»). Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту «На Івана Купала». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою Пп («пе»), вчити правильно вимовляти звук [п] та виділяти його з різних позицій у словах; закріплювати навички звукового аналізу слів; збагачувати активний словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Закріплення знань про звукове значення букви Рр («ер»). Опрацювання тексту «Ранок біля ріки». Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою. Н. Кир’ян «Чому вусатий колосок». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: удосконалювати навички читання слів і речень з буквою Рр («ер»), навички звуко-буквеного аналізу; розвивати зв’язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до природи.

Звуки [р], [р’], позначення їх буквою Рр («ер»). Читання складів, слів. Скоромовки. Виконання словниково-логічних вправ. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою Рр («ер»), навчити читати її в складах як звук [р], [р’]; розвивати вміння виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз слів; виховувати працелюбність.