Урок 116. Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: повторити таблиці множення і ділення; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, творчі здібності; виховувати інтерес до математики; розширювати світогляд.

Урок 115. Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: формувати вміння розв’язувати приклади і задачі на основі знань таблиці множення і ділення; удосконалювати знання геометричного матеріалу; розвивати навички швидкого рахунку, логічне мислення, увагу.

Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: ознайомити учнів з таблицею ділення на 8; формувати вміння виконувати завдання на застосування табличного ділення; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати логічне мислення, увагу, інтерес до математики.

Урок 113. Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: закріпити знання табличних випадків множення і ділення; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі, навички усних обчислень; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати акуратність.

Урок 112. Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати задачі; закріпити знання табличних випадків множення і ділення; вдосконалювати навички усних обчислень; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати самостійність.

Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: закріплювати знання табличних випадків множення числа 8; формувати вміння розв’язувати задачі; повторити і систематизувати знання учнів про порядок виконання арифметичних дій; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, творчі здібності; виховувати уважність.

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8. Задачі на дві і три дії. Математика 2 клас

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над допущеними помилками; ознайомити учнів з таблицею множення на 8 та її практичним застосуванням; формувати вміння розв’язувати задачі на дві і три дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

Контрольна робота № 7 (за підручником М. В. Богдановича). Математика 2 клас

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями табличного множення і ділення, вміння розв’язувати задачі вивчених видів, знання порядку виконання арифметичних дій; удосконалювати обчислювальні навички, вміння працювати самостійно; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Закріплення знань таблиць множення і ділення. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших. Математика 2 клас

Мета: закріпити знання таблиць множення і ділення; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, творчі здібності; виховувати уважність.

Знаходження невідомого множника. Задачі на три дії. Самостійна робота. Математика 2 клас

Мета: навчати учнів знаходити невідомий множник, розв’язувати задачі на три дії; вдосконалювати навички обчислення табличних випадків множення і ділення; розвивати самостійність, навички самоконтролю, математичне мовлення; виховувати інтерес до точних наук.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: закріпити знання таблиці ділення на 7; формувати вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; розширювати світогляд.

Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії. Математика 3 клас

Мета: закріпити знання учнів про зміст дії множення, зв’язок додавання і множення; повторити назви компонентів при множенні; розглянути спосіб розв’язування задачі на дві дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати пізнавальну активність; виховувати уважність.

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Математика 3 клас

Мета: повторити склад натурального ряду чисел у межах 100; розглянути випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел; навчати учнів розв’язувати задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння і збільшення на кілька одиниць; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника. Математика 3 клас

Мета: повторити прийоми додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток; формувати обчислювальні навички; розвивати вміння обчислювати периметр трикутника, розв’язувати задачі; виховувати уважність.

Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом. Математика 3 клас

Мета: повторити прийоми табличного додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток; формувати вміння порівнювати довжину відрізків, розв’язувати задачі за коротким записом; розвивати логічне мислення, просторове уявлення, математичне мовлення; виховувати старанність.

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з використанням зв’язку між діями додавання і віднімання для перевірки додавання; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі на дві дії; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до математики.

Рівняння. Розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування задачі за планом. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з поняттям «рівняння», алгоритмом розв’язання рівняння; формувати вміння розв’язувати задачі за поданим планом; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.

Додавання і віднімання виду 38 + 2; 80 – 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка. Математика 3 клас

Мета: повторити окремі випадки додавання і віднімання у межах 100; формувати вміння розв’язувати рівняння на знаходження невідомого доданка; складати обернені задачі; виховувати старанність.

Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7; 73 – 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Математика 3 клас

Мета: повторити окремі випадки додавання і віднімання у межах 100; формувати вміння бачити структуру задачі на дві дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати наполегливість під час виконання завдань.

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Периметр трикутника. Математика 3 клас

Мета: узагальнити знання учнів про практичне застосування зв’язку дій віднімання і додавання для перевірки обчислень; закріплювати вміння обчислювати значення виразів з буквеними даними; знаходити периметр трикутника; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати старанність.