Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Математика 4 клас

Мета: закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії різних ступенів, розв’язувати задачі на знаходження числа за двома різницями; удосконалювати обчислювальні навички; виховувати уважність.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Математика 4 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом множення іменованих чисел на двоцифрове число; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження чисел за двома різницями, порівнювати їх умови і розв’язання; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями. Математика 4 клас

Мета: вчити учнів застосовувати прийом множення на двоцифрове число для будь­яких багатоцифрових чисел; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження числа за двома різницями; розвивати мислення; виховувати увагу.

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Математика 4 клас

Мета: ознайомити учнів з алгоритмом множення трицифрового числа на двоцифрове; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження числа за двома різницями; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до предмета.

Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Математика 4 клас

Мета: повторити усне й письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрове; вчити учнів розв’язувати задачі на знаходження невідомого за двома різницями; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати увагу, мислення; виховувати інте рес до предмета.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого з теми Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Математика 4 клас

Мета: вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати позитивне ставлення до навчання.

Контрольна робота № 7 (за підручником М. В. Богдановича). Математика 4 клас

Мета: перевірити рівень знань учнів за вивченими темами; розвивати уважність; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач. Математика 4 клас

Мета: опрацювати нові випадки ділення багатоцифрових чисел на розрядні та ділення іменованих чисел; формувати вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати уважність.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота. Математика 4 клас

Мета: опрацювати випадки письмового ділення багатоцифрових чисел на розрядні, коли в частці є нуль; удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі, рівняння; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух. Математика 4 клас

Мета: ознайомити учнів з діленням багатоцифрових чисел на розрядні числа; вдосконалювати обчислювальні навички учнів; виховувати інтерес до предмета.

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій. Математика 4 клас

Мета: відпрацювати навички ділення з остачею трицифрових чисел на круглі; провести порівняння задач на пропорційне ділення; розвивати мислення, обчислювальні навички; виховувати інтерес до предмета.

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння. Математика 4 клас

Мета: пояснити учням прийом письмового ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки; формувати вміння розв’язувати задачі на пропорційне ділення, розв’язувати рівняння; виховувати інтерес до предмета.

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Математика 4 клас

Мета: пояснити учням прийом ділення з остачею на двоцифрове число способом спроб; удосконалювати навички усного ділення круглих чисел на розрядні та вміння розв’язувати задачі на пропорційне ділення; формувати обчислювальні навички; виховувати самостійність.

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число. Математика 4 клас

Мета: повторити правило ділення числа на добуток двох чисел та його застосування при обчисленні; пояснити учням прийом усного ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні; готувати до засвоєння письмового ділення на розрядні числа; опрацювати задачу на пропорційне ділення та задачу з дробом; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати пізнавальний інтерес.

Повторення вивченого. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей. Математика 4 клас

Мета: повторити множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі, рівняння і нерівності; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення. Математика 4 клас

Мета: вчити учнів планувати послідовність виконання дій під час письмового множення круглих чисел на круглі числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі з буквеними даними; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа. Математика 4 клас

Мета: повторити множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа, ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа. Математика 4 клас

Мета: вчити планувати послідовність виконання дій під час письмового множення на круглі числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа. Математика 4 клас

Мета: вчити виконувати усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом. Математика 4 клас

Мета: повторити переставний та сполучний закони множення, зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000; закріплювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.