Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання особливостей будова та життєдіяльності тварин; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Обладнання і матеріали: портрети видатних біологів, зображення тварин, плакати або слайди презентації із зображенням продукції, […]

Узагальнення та контроль знань з теми – Організми і середовище існування. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, із зображення діяльності людини зі збереження біорізноманіття та охорони […]

Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: проаналізувати проблеми й визначити шляхи збереження біорізноманіття й охорони природи; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) із зображення діяльності […]

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути вплив людини на живі організми; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) з позитивними й негативними прикладами впливу діяльності людини на стан біосфери. Базові […]

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути особливості взаємодії організмів в екосистемах, показати взаємозалежність існування різних видів у екосистемі; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із прикладами різних типів взаємодії організмів в екосистемах, […]

Ланцюги живлення і потік енергії. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути особливості ланцюгів живлення і потоку енергії в екосистемах; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами колообігу різних елементів в екосистемах, фотографії або рисунки різних екосистем. […]

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: ознайомити учнів з поняттями популяції та екосистеми, розглянути чинники середовища, які можуть діяти на тварин; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації з прикладами пристосування організмів до […]

Узагальнення та контроль знань з теми – Поведінка тварин. Захист міні-проектів. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Обладнання і матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів. Базові поняття і […]

Практична робота № 7 «Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом)». Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: навчитися розрізняти форми поведінки тварин за описом або відеофрагментами; розвивальна: розвивати вміння аналізувати, робити висновки та критично сприймати інформацію; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого та дбайливого ставлення до всіх живих істот. Обладнання й матеріали: відеофрагменти або описи форм поведінки різних тварин, проектор, комп’ютери або інші засоби для демонстрування відео фрагментів. Базові поняття і […]

Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: узагальнити знання про поведінку тварин, її еволюцію та пристосувальне значення; розвивальна: розвивати вміння аналізувати та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого та розуміння взаємовпливу всіх живих організмів, зокрема, людини. Обладнання й матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів. Базові поняття і терміни уроку: поведінка, вроджена поведінка, набута поведінка, рефлекс, […]

Типи угруповань тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути типи угруповань тварин і видову схильність тварин до деяких форм поведінки; розвивальна: розвивати вміння зіставляти та робити висновки, находити спільні ознаки в різних об’єктів; виховна: виховувати розуміння єдності всіх живих організмів і бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів. Базові поняття і терміни […]

Суспільна поведінка тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути особливості суспільної поведінки тварин; розвивальна: розвивати вміння робити аналіз інформації та використовувати здобуті раніше знання; виховна: виховувати розуміння єдності всіх живих організмів і бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів. Базові поняття і терміни уроку: поведінка, вроджена поведінка, набута поведінка, форми поведінки, суспільна поведінка. […]

Форми поведінки тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: узагальнити знання учнів про форми поведінки тварин; розвивальна: розвивати вміння робити аналіз інформації та використовувати здобуті раніше знання; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого. Обладнання й матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів. Базові поняття і терміни уроку: поведінка, вроджена поведінка, набута поведінка, форми поведінки, харчова поведінка, комфортна поведінка, […]

Орієнтування та міграції тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути особливості орієнтування та міграційної поведінки тварин; розвивальна: вміння використовувати раніше здобуті знання, узагальнювати наявну інформацію; виховна: виховувати бережливе ставлення до природи та повагу до точок зору, які відмінні від власної. Обладнання й матеріали: фрагменти відеофільмів, карти міграцій тварин. Базові поняття і терміни уроку: інстинкт, орієнтування, міграції, хомінг. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Вроджена та набута поведінка. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути поняття вродженої та набутої поведінки, інстинкту та його особливостей, біологічне значення научання в житті тварин; розвивальна: розвивати вміння аналізувати та систематизувати інформацію та використовувати здобуті раніше знання; виховна: виховувати бережливе ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема. Обладнання й матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів. Базові […]

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути процеси, які визначають поведінку тварин; розвивати уявлення про методи вивчення поведінки тварин; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше здобуті знання, зіставляти інформацію з різних джерел; виховна: виховувати повагу до праці вчених та розуміння знаходити правильні рішення шляхом дискусії. Обладнання: таблиця «Рефлекторна дуга», фото й малюнки тварин, фрагменти відеофільмів. Основні поняття й терміни: рефлекси, […]

Урок 46. Узагальнення та контроль знань з теми – Процеси життєдіяльності тварин. Захист міні-проектів. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей внутрішньої будови представників різних груп […]

Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути особливості розвитку тварин, ознайомити учнів із періодами та тривалістю життя тварин; розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв’язки між особливостями будови і функції біологічних структур; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого і бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей розвитку представників різних груп тварин. […]

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: розглянути особливості розмноження тварин, ознайомити учнів із формами розмноження та будовою статевих клітин тварин; розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв’язки між особливостями будови і функції біологічних структур; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого і бережливе ставлення до природи. Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей внутрішньої будови […]

Практична робота № 6 «Порівняння будови головного мозку хребетних тварин». Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: провести порівняння будови головного мозку хребетних тварин, які належать до різних груп; розвивальна: розвивати вміння зіставляти і робити висновки, аналізувати інформацію і використовувати здобуті раніше знання; виховна: виховувати поважне ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема. Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії і моделі головного мозку різних груп хребетних тварин. Базові поняття і […]