Де твій рідний край? Природознавство 1 клас

Мета: розширити знання учнів про населений пункт, у якому вони проживають; ознайомити з пам’ятками рідного краю; формувати пізнавальний інтерес про рідний край, рідну країну; виховувати любов до рідного краю.

Як треба поводитися серед природи? Підбиваємо підсумки. Що ти знаєш про рослини і тварин? Природознавство 1 клас

Мета: розповісти учням про необхідність бережливого ставлення до природи; підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати, примножувати природні багатства; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення; закріпити правила поведінки в природному середовищі.

Коли і чим живляться тварини? Природознавство 1 клас

Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про живлення диких тварин; викликати інтерес до пізнання природи; виховувати любов до світу тварин.

Які в тебе домашні улюбленці? Природознавство 1 клас

Мета: розповісти учням про правила догляду за котом і собакою; розвивати вміння спостерігати за тваринами, доглядати за ними; виховувати любов до тварин, відповідальність за них і дбайливе ставлення до них.

Чим звірі відрізняються від інших тварин? Природознавство 1 клас

Мета: ознайомити учнів з головними істотними ознаками звірів; збагатити знання новими відомостями про живлення звірів; виховувати любов до рідного краю.

Хто такі птахи? Природознавство 1 клас

Мета: розповісти учням про істотні ознаки птахів, про важливість пір’яного покриву в житті птахів; розширити знання про перелітних та осілих птахів; виховути бажання піклуватися про птахів.

Хто такі риби? Природознавство 1 клас

Мета: ознайомити учнів з істотними ознаками риб; розвивати вміння аналізувати й узагальнювати; сприяти розвитку допитливості.

Хто такі комахи? Природознавство 1 клас

Мета: уточнити уявлення учнів про комах; вчити називати істотні ознаки комах, описувати будову різних видів комах; продовжити формування навички класифікації тварин по групах; розвивати мовлення, мислення, увагу, спостережливість, уміння порівнювати; виховувати любов до природи.

Для чого потрібні свійські тварини? Природознавство 1 клас

Мета: розповісти учням, яку користь приносять свійські тварини людині; розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

Якими бувають тварини? Природознавство 1 клас

Мета: уточнити уявлення учнів про тварин; показати різноманітність тваринного світу; розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати любов до тваринного світу.

Для чого потрібні рослини? Природознавство 1 клас

Мета: розкрити значення рослин для людини; розвивати спостережливість, увагу; виховувати бажання доглядати за рослинами та оберігати їх.

Як доглядати за кімнатними рослинами? Природознавство 1 клас

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю кімнатних рослин, з правилами догляду за ними; розвивати мовлення; виховувати працьовитість, прагнення доглядати за кімнатними рослинами.

Яку користь культурні рослини приносять людям? Природознавство 1 клас

Мета: ознайомити учнів з видами культурних рослин та їх значенням для людини; учити групувати зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування, наводити приклади кожної групи; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати дружелюбність, толерантність.

Екскурсія у ліс. Природознавство 1 клас

Мета: показати учням красу природи; розповісти про значення дерев в природі і житті людей; навчати роз- різняти дерева, зимуючих птахів; вчити спостерігати за змінами в живій природі взимку; виховувати бажання піклуватися про птахів узимку.

Які дерева належать до листяних, а які — до хвойних? Природознавство 1 клас

Мета: розширити уявлення учнів про різноманіття рослин, вчити порівнювати листяні і хвойні рослини, розрізняти рослини на вигляд, за листям; розвивати спостережливість, увагу, мислення, вміння працюва- ти в групах, парах; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Як розрізняти дерева, кущі й трав’янисті рослини? Природознавство 1 клас

Мета: ознайомити учнів з різноманітним світом рослин; учити порівнювати дерева, кущі, трав’янисті рослини; розвивати мовлення, мислення; виховувати допитливість, інтерес до вивчення рідної природи.

Яку будову мають рослини? Природознавство 1 клас

Мета: ознайомити дітей з будовою рослин, з’ясувати значущість кожного органа рослини; розвивати мовлення, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Якими бувають рослини? Природознавство 1 клас

Мета: ознайомити учнів з видами культурних рослин та їх значенням для людини; вчити групувати зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування, наводити приклади кожної групи; розвивати логічне мислення і мовлення учнів; виховувати дружелюбність, толерантність.

Як охороняти ґрунт? Підбиваємо підсумки. Що ти знаєш про неживу природу? Природознавство 1 клас

Мета: розповісти про значення ґрунту для життя рослин, тварин, людини; ознайомити з перетворювальною діяльністю людей; формувати уявлення про охорону і збереження ґрунту; розвивати мову, мислення учнів; виховувати пошану до землі.

Що таке ґрунт? Природознавство 1 клас

Мета: дати учням уявлення про ґрунт, його склад; застосовуючи методи дослідницької діяльності, продемонструвати властивості ґрунту; розвивати загально-навчальні вміння учнів; виховувати пошану до землі.