Закріплення звукового значення вивчених букв. Опрацювання тексту «Міста україни». Складання усної розповіді про рідне місто (село). Робота з дитячою книжкою. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про звукове значення вивчених букв; вчити складати усну розповідь про рідне місто (село); провести роботу з дитячою книжкою; виховувати інтерес до читання.

Закріплення звукового значення букви Її. Опрацювання тексту «Гроші україни». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: продовжити формувати в учнів уявлення про звуко-буквені співвідношення в системі голосних української мови; формувати свідомі навички читання слів з буквою Її; виховувати патріотичні почуття.

Буква Її, позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша А. Камінчука «В зелені діброва» та тексту «На екскурсії». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою Її та її звуковим значенням, формувати навички правильного читання діалогічного тексту; розвивати мислення, мовлення, увагу; виховувати патріотичні почуття.

Закріплення звукових значень букви Цц. Опрацювання казки «Родичі» та вірша В. Лучука «Уставати рано треба». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про букву Цц та її звукові значення; формувати свідомі навички читання слів з буквою Цц; розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати патріотичні почуття.

Звуки [ц], [ц’], позначення їх буквою Цц («це»). Звуко-буквений аналіз слів. Скоромовка. Опрацювання тексту «Циркова залізниця». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: навчити учнів виділяти в словах звуки [ц], [ц’] та позначати їх буквою Цц; формувати свідомі навички читання слів з буквою ц; виховувати інтерес до читання.

Зіставлення звуків [ж] — [ш]. Опрацювання оповідання «Поспішай, синичко!» (за Г. Демченко) і вірша П. Воронька «Кожушок». Скоромовка. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: продовжити роботу над засвоєнням учнями знань про букву Шш, звук [ш]; формувати навички виразного і свідомого читання; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

Звук [ш], позначення його буквою Шш («ша»). Читання слів, речень. Опрацювання тексту «Хороша гра». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з твердим звуком [ш], який не має парного м’якого, та буквою Шш, яка його позначає; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати інтерес до занять спортом.

Закріплення звукового значення букви Жж. Опрацювання уривка казки «Лисичка і Журавель». Прислів’я. Робота з дитячою книжкою. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про звукове значення букви Жж; формувати літературну вимову слів зі звуком [ж] в кінці слова та в кінці складу перед наступним глухим; виховувати щедрість, бажання поділитися з другом; прищеплювати інтерес до читання.

Звук [ж], позначення його буквою Жж («же»). Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів. Скоромовка. Опрацювання віршів Н. Забіли «На зеленому лужку» і Л. Вознюк «Журиться журавлик дуже». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів із буквою Жж, її назвою та звуковим значенням; відпрацьовувати дзвінку вимову слів зі звуком [ж] у кінці складів і слів; розвивати мовлення, увагу; виховувати дружелюбність.

Закріплення звукових значень букви Яя. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання тексту «Ялта». Загадка. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про звукові значення букви Яя; розвивати вміння виконувати повний звуко-буквений аналіз слів; виховувати почуття прекрасного.

Буква Яя. Позначення нею сполучення звуків [йа]. Позначення буквою Яя звука [а] та м’якості попереднього приголосного. Словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша Н. Забіли «Хто кого злякався». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою Яя та позначенням нею сполучення звуків [йа] на початку слова і складу, звука [а] та м’якості приголосного; формувати свідомі навички читання слів з буквою Яя; виховувати любов до природи.

Закріплення звукового значення букви Хх. Опрацювання тексту «Казкові хмаринки». Загадка. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити знання учнів про звук [х], букву Хх, формувати мовленнєві вміння; розвивати мовлення учнів, творчу уяву; виховувати любов до прекрасного.

Звук [х], позначення його буквою Хх («ха»). Читання слів. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша «Колискова пісенька». Загадки. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою Хх, її назвою та звуковим значенням; вчити правильно артикулювати звук [х]; виробляти навички читання складів, слів з буквою Хх; розвивати навички звуко-буквеного аналізу; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до художнього слова.

Закріплення звукового значення букви Йй. Буквосполучення йо. Опрацювання тексту «Пасіка» і народної пісеньки «Зайчику, зайчику». Читання за особами. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріплювати знання учнів про звукове значення букви Йй; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати вміння читати текст за особами, інтонувати питальні речення, правильно вживати форми звертання; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати любов до рідного слова.

Звук [й], позначення його буквою Йй («йот»). Читання слів. Вправи з розвитку фонетичного слуху. Опрацювання тексту «Казковий світ». Робота з дитячою книжкою. Р. Петрова «Від зими до зими». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів із буквою Йй, її назвою та звуковим значенням; закріплювати у дітей розуміння звуко-буквених співвідношень в українській мові; розвивати артикуляційно-слухові відчуття, вміння розрізняти тверді і м’які приголосні звуки; виховувати любов до прекрасного.

Закріплення звукового значення букви Чч. Опрацювання тексту «На полонині» і вірша «Карпати». Загадки. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріплювати літературну вимову звука [ч]; удосконалювати навички свідомого виразного читання; ознайомити учнів з життям та працею чабанів у гірській місцевості нашої країни; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до Батьківщини.

Звук [ч], позначення його буквою Чч («че»). Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. «Закликаночка». Скоромовка. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: ознайомити учнів з буквою Чч, її алфавітною назвою та звуковим значенням; формувати в дітей правильне артикулювання звука [ч]; розвивати навички читання, зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Закріплення знань про звукове значення букв Гг («ге») і Ґґ («ґе»). Опрацювання тексту «Восени на городі». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: повторити і закріпити знання учнів про вивчені звуки і букви; вдосконалювати вміння читати тексти з вивченими буквами, виконувати повний звуковий та звуко-буквений аналіз слів; розвивати зв’язне мовлення учнів, пізнавальні інтереси; виховувати працелюбність.

Закріплення знань про звукове значення букв Гг («ге») і Ґґ («ґе»). Опрацювання тексту «Гурток “Умілі руки”». Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: закріпити літературну вимову звуків [г], [ґ]; вчити виразно читати тексти; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати працелюбність.

Звук [ґ], позначення його буквою Ґґ («ґе»). Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів, скоромовки. Навчання грамоти. Читання 1 клас

Мета: навчати учнів упізнавати звук [ґ] на слух та позначати його буквою Ґґ («ґе»), поповнити лексичний запас учнів новими словами; розвивати зв’язне мовлення учнів, фонематичний слух; виховувати любов до рідного слова.