Порівняння кількості предметів. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Різницеве порівняння. Математика 1 клас

Мета: на основі порівняння кількості предметів формувати в учнів розуміння різницевого порівняння чисел. Пояснити співвідношення «на скільки більше (менше)?»; закріплювати знання таблиць додавання і віднімання числа 5; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Додавання і віднімання числа частинами виду 3 + 2 + 3; 6 – 2 – 3. Збільшення і зменшення чисел на 5. Складання і розв’язування задачі за малюнком. Побудова відрізків. Математика 1 клас

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання й віднімання числа 5, з додаванням і відніманням числа частинами виду 3 + 2 + 3; 6 – 2 – 3, із задачами на збільшення числа на кілька одиниць у непрямій формі; вчити будувати відрізки; формувати навички складання і розв’язування задач за малюнком; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до […]

Зміна різниці залежно від зміни одного з компонентів дії віднімання. Порівняння виразів без обчислень. Многокутники. Вимірювання довжин сторін многокутників. Побудова многокутників за зразком. Математика 1 клас

Мета: практично з’ясувати зміну різниці залежно від зміни одного з компонентів дії віднімання; вчити порівнювати вирази без обчислень, креслити фігури за зразком, вимірювати довжину сторін многокутників; формувати обчислювальні навички додавання й віднімання числа 4; виховувати акуратність.

Додавання і віднімання по 4. Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання. Розв’язування і порівняння задач. Побудова відрізків. Математика 1 клас

Мета: вправляти учнів у засвоєнні табличних випадків додавання і віднімання числа 4, додаванні і відніманні по 4, знаходженні невідомих компонентів дій додавання та віднімання; вчити розв’язувати і порівнювати задачі, будувати відрізки; виховувати старанність.

Таблиці додавання і віднімання числа 4. Додавання і віднімання числа частинами виду 5 + 2 + 2; 5 – 2 – 2. Складання і розв’язування задач. Математика 1 клас

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 4; вчити додавати і віднімати числа частинами виду 5 + 2 + 2; 5 – 2 – 2; вправляти у складанні і розв’язуванні задач; виховувати старанність.

Закріплення додавання і віднімання числа 3. Складання й розв’язування задач за малюнком та схемою. Побудова відрізків. Порівняння виразу і числа. Математика 1 клас

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 3; вчити креслити відрізки заданої довжини; вправляти у розв’язуванні задач на знаходження остачі; виховувати старанність.

Правила знаходження невідомих від’ємника і зменшуваного. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач. Математика 1 клас

Мета: ознайомити учнів з правилом знаходження невідомих від’ємника і зменшуваного; управляти у розв’язуванні задач; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

Правило знаходження невідомого доданка. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка. Залежність суми від зміни одного доданка. Математика 1 клас

Мета: ознайомити учнів з правилом знаходження невідомого доданка; вчити розв’язувати задачі на знаходження невідомого доданка; з’ясувати залежність суми від зміни одного доданка; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

Таблиці додавання і віднімання числа 3. Додавання і віднімання числа частинами виду 6 + 2 + 1; 9 – 2 – 1. Додавання і віднімання по 3. Розв’язування задач. Математика 1 клас

Мета: формувати в учнів уміння складати таблиці додавання і віднімання числа 3; продовжити роботу над складанням задач на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць; вчити додавати і віднімати числа частинами виду 6 + 2 + 1; 9 – 2 – 1; додавати і віднімати по 3; розвивати математичне мовлення; виховувати культуру письма, інтерес до навчання.

Складання і розв’язування задач за малюнком і схемою. Доповнення рівностей і нерівностей. Розпізнавання геометричних фігур. Математика 1 клас

Мета: навчати учнів складати і розв’язувати задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць за малюнком і схемою; закріплювати вміння доповнювати рівності і нерівності, розпізнавати геометричні фігури; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

Поняття «на… більше», «на… менше». Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Математика 1 клас

Мета: розкрити зміст понять «на… більше», «на… менше»; закріплювати знання таблиць додавання і віднімання числа 2, вміння розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей. Складання і розв’язування задач за малюнками. Математика 1 клас

Мета: закріплювати знання таблиць додавання і віднімання числа 2; вчити учнів доповнювати рівності і нерівності; вправляти у складанні і розв’язуванні задач за малюнками; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

Таблиці додавання і віднімання числа 2. Додавання і віднімання виду 7 + 2 + 1; 8 – 2 – 2. Додавання і віднімання по 2. Розв’язування задач. Математика 1 клас

Мета: закріплювати знання таблиць додавання і віднімання числа 1; познайомити учнів із задачами на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць; удосконалювати вміння складати і розв’язувати задачі за малюнками; виховувати старанність.

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач за малюнками. Математика 1 клас

Мета: закріплювати знання таблиць додавання і віднімання числа 1; познайомити учнів із задачами на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць; удосконалювати вміння складати і розв’язувати задачі за малюнками; виховувати старанність.

Таблиці додавання і віднімання числа 1. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач. Додавання і віднімання по 1 виду 4 + 1 + 1; 9 – 1 – 1. Математика 1 клас

Мета: на основі практичних вправ і знань про послідовність чисел у натуральному ряді розкрити прийоми додавання і віднімання 1; звернути увагу учнів на те, що при додаванні 1 одержимо наступне число, а при відніманні 1 — попереднє; розкрити принцип складання таблиць додавання і віднімання 1; удосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

Перевір свої знання по темі – Ознаки і властивості предметів. Множини. Геометричні фігури. Натуральні числа 1–10 і число 0. Узагальнення й систематизація знань. Математика 1 клас

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів; розвивати увагу, мислення, навички самостійної роботи; виховувати старанність.

Складання і обчислення прикладів за таблицею. Розв’язування задачі, що містить поняття «стільки ж». Обчислення прикладів на дві дії. Математика 1 клас

Мета: вчити учнів складати й обчислювати приклади за таблицею, розв’язувати задачі, що містять поняття «стільки ж», обчислювати приклади на дві дії; розвивати увагу, мислення; виховувати старанність.

Складання задачі за малюнком. Задачі на знаходження остачі. Складання задачі за поданою рівністю. Математика 1 клас

Мета: продовжити роботу над формуванням поняття «задача»; закріпити знання учнів про структурні елементи задачі та етапи роботи над нею; вчити складати задачі за малюнками і поданою рівністю, розв’язувати задачі на знаходження остачі; узагальнити знання про натуральний ряд чисел; удосконалювати обчислювальні навички; виховувати старанність.

Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні частини задачі (умова, запитання, розв’язання, відповідь). Складання задач за малюнком, за рівністю, за розв’язанням. Математика 1 клас

Мета: ввести терміни, пов’язані з поняттям «задача»; навчати учнів складати задачі за малюнком, за рівністю, за розв’язанням; розвивати мислення, обчислювальні навички, увагу, вміння ставити питання й знаходити на них відповіді; виховувати в учнів пізнавальний інтерес.

Складання прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Кругові приклади. Математика 1 клас

Мета: навчати учнів складати приклади на віднімання за малюнками, доповнювати рівності, розв’язувати кругові приклади; вправляти в каліграфічному написанні цифр; розвивати увагу, мислення; виховувати уважність.