Підсумковий урок за рік (за підручником М. Д. Захарійчук). Українська мова 2 клас

Мета: підсумувати вивчене за рік; формувати навички грамотного письма; виховувати спостережливість, уважність.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село». Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів складати розповідь за серією малюнків; розвивати мовлення, мислення; виховувати працелюбність.

Перевірна робота. Українська мова 2 клас

Мета: повторити вивчений матеріал; оцінити знання і вміння учнів; формувати навички грамотного письма; виховувати спостережливість, уважність.

Що ми знаємо про текст. Українська мова 2 клас

Мета: повторити й закріпити знання учнів про текст, вдосконалювати вміння добирати, або вибирати із запропонованих заголовок до тексту, визначати в тексті зачин, основну частину, кінцівку, дотримуватися абзаців у процесі списування, вдосконалювати тексти, усуваючи лексичні повтори; розвивати навички зв’язного мовлення; формувати вміння застосовувати свої знання на практиці; виховувати пізнавальний інтерес.

Що ми знаємо про речення. Українська мова 2 клас

Мета: повторити вивчений матеріал про речення; вдосконалювати вміння розрізняти на слух завершене і незавершене речення, виділяти окремі речення у висловлюванні, визначати кількість речень у тексті, дотримуватися розстановки розділових знаків у кінці речень, поширювати речення словами за поданими питаннями; виховувати уважність.

Що ми знаємо про частини мови. Українська мова 2 клас

Мета: повторити вивчений матеріал про частини мови; формувати навички грамотного письма; виховувати любов до природи.

Що ми знаємо про звуки і букви. Українська мова 2 клас

Мета: узагальнити мовні знання і вміння учнів за темою «Звуки і букви»; розвивати мислення, мовлення, увагу; виховувати пізнавальний інтерес.

Контроль та оцінювання знань за темою «Речення. Текст. Мова і мовлення». Українська мова 2 клас

Мета: перевірити рівень сформованості знань учнів за темою: «Речення. Текст. Мова і мовлення»; розвивати мислення, уявлення учнів; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком та планом. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів складати розповідь за поданим малюнком та планом, записувати її; розвивати зв’язне мовлення, вміння давати повні відповіді на запитання, дотримуватися при складанні розповіді логічної послідовності; виховувати бережливе ставлення до книги.

Слова ввічливості. Звертання. Українська мова 2 клас

Мета: вчити школярів уживати слова та вислови ввічливості в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати вміння користуватися в своєму мовленні словами-звертаннями; формувати культуру мовлення; виховувати культуру поведінки.

Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування. Українська мова 2 клас

Мета: пояснити учням, як використовується усне і писемне мовлення; перевірити рівень сформованості графічних навичок письма, техніку письма; розвивати вміння дотримуватися правил усного і писемного мовлення, мовного спілкування; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Спорідненість мов. Українська мова 2 клас

Мета: розширити уявлення учнів про існування споріднених мов, їх словниковий запас, виникнення слів у мові; розвивати вміння розрізняти на слух та під час читання висловлювання українською мовою та спорідненими мовами; розвивати мовлення,  каліграфічні навички письма; виховувати любов до мови.

Мовні та немовні знаки. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про мову як найважливіший засіб спілкування між людьми; розкрити деякі способи передачі інформації знаками; учити розрізняти найпростіші мовні і немовні знаки; закріплювати каліграфічні навички письма; ознайомити учнів з процесом розвитку мови, її знаковою природою; збагачувати словниковий запас; розвивати усне мовлення; виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнаватися про неї.

Узагальнення знань за темою «Текст». Українська мова 2 клас

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів за темою «Текст»; розвивати увагу учнів; виховувати працелюбність.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий Дракончик»). Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів упорядковувати текст відповідно до послідовності подій; розвивати зв’язне мовлення; збагачувати словниковий запас; навчати послідовно оформлювати думки і поєднувати їх у зв’язному викладі; виховувати старанність.

Текст-опис. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про текст-опис; удосконалювати вміння визначати складові частини тексту; розвивати словниковий запас учнів; виховувати старанність.

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про будову тексту, його частини; розвивати вміння виділяти в тексті зачин, основну частину, кінцівку, виділяти абзаци; розвивати мовлення учнів; розширювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до природи.

Текст-розповідь. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про текст-розповідь; навчати складати розповідь, користуючись поданим планом і схемами речень; розвивати мовлення, вміння будувати зв’язні висловлювання; виховувати культуру мовлення.

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту. Українська мова 2 клас

Мета: ознайомити учнів з поняттям «текст»; навчати розрізняти окремі речення і текст; розвивати вміння добирати заголовки до тексту відповідно до його змісту; виховувати спостережливість, бережливе ставлення до природи.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді «Подорож у Карпати» за малюнком та опорними словами. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів складати розповідь, використовуючи вивчені частини мови; розвивати зв’язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; вчити грамотно, логічно і послідовно оформлювати думки і поєднувати їх у зв’язному викладі; вчити учнів бачити, відчувати красу природи; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.