Все так цікаво навкруги. Дмитро Чередниченко «Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом відомого українського письмен­ника і перекладача Дмитра Чередниченка; вдосконалювати навички свідомого ви­разного читання; навчати уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність мислити словесно художніми образами; виховувати допитливість, шанобливе ставлення до старших.

Будь природі другом. Василь Чухліб «Равлик». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом Василя Чухліба; розкрити красу і своєрідність його творів; удосконалювати навички свідомого виразного чи­тання; вчити оцінювати вчинки дійових осіб; розвивати зв’язне мовлення учнів, об­разне мислення, інтуїцію читача; виховувати бережливе ставлення до природи.

Коли твір відкриває свої таємниці. Галина Демченко «Лелеки» (скорочено). Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити висловлювати своє ставлення до прочитаного; розвивати зв’язне мовлення; об­разне мислення; виховувати турботливе ставлення до птахів.

Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки» (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю Юрія Збанацького; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного чи­тання прозових творів, уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; роз­вивати спостережливість, творчу уяву; виховувати любов до природи.

Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з творчістю Юрія Збанацького; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного читання прозо­вих творів, уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву; виховувати любов до природи.

Урок позакласного читання. «Бережіть природу, діти!». Літературне читання 3 клас

Мета: розширити читацькі інтереси школярів, ознайомлюючи їх з творами про при­роду; розвивати вміння уважно слухати — розуміти читання вчителя та навички правильного свідомого читання; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, чуйність і доброту.

Загадки в природі. Євген Гуцало «Прелюдія весни» (уривок). Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із творчістю українського письменника Євгена Гуцала; удоско­налювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати розуміти і уявляти описані письменником картини; розмірковувати над текстом, пройматися почуттями; розвивати спостережливість, творчу уяву, мовне чуття; виховувати лю­бов до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Шоколад боцмана». Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів із творчістю письменника-мандрівника Миколи Трублаїні; вчити розмірковувати над текстом, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати здатність співпереживати, мислити словесно художніми об­разами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Омар». Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю письменника-мандрівника Миколи Трублаїні; вчити розмірковувати над текстом, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати здатність мислити словесно художніми образами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Яшка і Машка». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з творчістю Миколи Трублаїні; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; розвивати спостережливість, творчу уяву, мовне чуття; виховувати любов до природи.

Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко «Просто Олесь друг» (скорочено) (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити роботу над оповіданням Всеволода Нестайка «Просто Олесь друг»; формувати читацькі навички; навчати визначати настрій твору, передавати своє ставлення до змісту виразним читанням; розвивати образне мислення, творчу уяву, мовне чуття; виховувати почуття дружби.

Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко «Просто Олесь друг» (скорочено). Літературне читання 3 клас

Мета: збагачувати і розширювати знання учнів про життя і творчість Всеволода Не­стайка; продовжити формувати читацькі навички; навчати визначати настрій твору, передавати своє ставлення до змісту виразним читанням; розвивати образне мис­лення, творчу уяву, мовне чуття; виховувати товариськість.

Ми з природою єдині. Григір Тютюнник «Бушля» (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів із творчістю Григора Тютюнника; вдоскона­лювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву, емоцію читача; виховувати любов до природи.

Ми з природою єдині. Григір Тютюнник «Бушля». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з красою і своєрідністю творів Григора Тютюнника; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність сприймати звукові словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово; виховувати любов до природи.

Дива в природі. Юрій Старостенко «Хто це такий». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із творчістю Юрія Старостенка; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність співпереживати; виховувати любов до природи.

Людина і природа. Олександр Копиленко «Розбишака Чив» (скорочено). Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати учнів помічати красу і неповторність природи; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність співпереживати, уявляти описані картини; виховувати любов до при­роди.

Світ прози. Оповідання. Олександр Копиленко. Літературне читання 3 клас

Мета: почати ознайомлення учнів з новою темою «Світ прози»; розширювати знання про літературний жанр — оповідання; розкрити красу і своєрідність творчості українського письменника Олександра Копиленка; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; вихо­вувати любов до художнього слова.

Підсумок за розділом. «Завдання з поетичної збірки». Літературне читання 3 клас

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів за опрацьованим розділом; удо­сконалювати навички свідомого виразного читання; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність уявляти описані картини, співпереживати, мислити словесно художніми образами; виховувати любов до художнього слова.

Коли твір відкриває свої таємниці. Микола Вінграновський «Грім». Літературне читання 3 клас

Мета: поглиблювати знання учнів про творчість поета Миколи Вінграновського, вчити розмірковувати над текстом, емоційно реагувати на художнє слово; розвивати уяву, асоціативне мислення, мовне чуття, інтуїцію; виховувати любов до художнього слова.

Зворушливе звучання. Микола Вінграновський «Приспало просо просеня». Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; на­вчати розуміти поетичну мову, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність емоційно реагувати на художнє слово; виховувати любов до поезії.