Урок 35. Де бували, що вивчали — знання свої перевіряли. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – узагальнити матеріал ІІ семестру y «Мова та розвиток музики»; перевірити, як учні навчилися слухати і виконувати музику, як розуміють її мову, наскільки засвоїли основні музичні поняття та терміни; – продовжувати виховувати любов до музичного мистецтва. Музичний матеріал: Р. Шуман «Сміливий вершник»; М. Глінка «Попутна пісня»; П. Чайковський «Пісня жайворонка»; пісні за вибором учителя та учнів. Наочні […]

Звідки музика прийшла. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – пояснити учням витоки музичного y мистецтва; закріпити поняття «музична мова»; спрямовувати увагу учнів на окремі засоби музичної виразності, що допомагають створити музичний образ; – удосконалювати співацькі навички; – продовжити виховувати інтерес до музики, бажання вивчати її, займатися різноманітною музичною діяльністю. Музичний матеріал: Е. Ґріґ «У печері гірського короля»; І. Тучак «Рідний край»; В. Верховинець «Гляньте, діточки малі». […]

Як розвивається музика. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – закріпити набути знання елементів музичної y мови та вчити застосовувати їх на практиці; продовжити ознайомлення учнів з українською музикою; – розвивати в учнів чуття ритму, розуміння емоційного змісту й характеру народних танців; – виховувати в учнів інтерес до народної творчості, заохочувати до її вивчення. Музичний матеріал: український народний танець «Гопак»; українська народна пісня «Ой єсть в лісі калина»; […]

Казкові тембри голосів. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – продовжити роботу з y поняттям «тембр»; навчати учнів розрізняти тембри різних музичних інструментів і голосів; пояснити значення різних тембрів для характеристик музичних образів; – розвивати емоційну сферу та уяву учнів, навички уважного слухача й виконавця, здібності тонко відчувати й розуміти зміст і характер музичних творів; підтримувати весняні настрої учнів засобами музики; – виховувати в учнів музичну культуру. Музичний […]

Чарівні барви музики. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – ознайомити учнів із поняттям y «тембр»; учити відчувати зміну тембрів; пояснити залежність характеру музичних образів від тембру інструмента; – розвивати уявлення учнів про широкий світ музичних інструментів та їх можливості; стимулювати розвиток творчих здібностей; – виховувати культуру слухання симфонічної музики. Музичний матеріал: С. Прокоф’єв. Симфонічна казка «Петрик і вовк»; Н. Рубальська «Різні барви у природи». Наочні […]

Повільно-швидко. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – ознайомити учнів із поняттям y «темп»; підвести до усвідомлення важливості цього елемента музичної мови; – розвивати артистичні здібності учнів; розширювати їх кругозір засобами музичного мистецтва; формувати в учнів уявлення про модель гідної поведінки на уроці; – прищеплювати музичну культуру. Музичний матеріал: М. Глінка «Попутна пісня»; Ґ. Ернесакс «Їде потяг…»; М. Катричко «Сійся, сійся, дощику»; Б. Савельєв «Пограємо в […]

В царині гучно-тихої луни. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – ознайомити учнів із поняттями «динамічні відтінки», «динаміка»; – розвивати чуття ритму, координацію рухів, уміння розрізняти характер музики; – підтримувати в учнів бажання емоційно виражатися у різних видах музичної діяльності. Музичний матеріал: С. Майкапар «Луна в горах»; І. Асєєв «Гра в слова»; Б. Савельєв «Пограємо в луну»; англійська народна пісня «Давайте робити як я». Наочні посібники: нотна хрестоматія; […]

Урок 28. Брати-лади. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – продовжувати ознайомлювати y учнів з особливостями та властивостями музичної мови; надати визначення поняття «тоніка»; учити впізнавати мажорний та мінорний лади; – розвивати емоційну сферу учнів, уміння розрізняти настрої музики; – виховувати культуру слухання музики та інтерес до неї. Музичний матеріал: Р. Шуман «Сміливий вершник», «Веселий селянин»; А. Філіпенко «Соловейко», «Зацвіла в долині». Наочні посібники: нотна хрестоматія; ілюстрації до […]

Урок 27. Брати-лади. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – продовжувати ознайомлювати учнів з y особливостями та властивостями музичної мови; надати визначення поняття «лад»; учити впізнавати мажорний та мінорний лади; – розвивати емоційну сферу учнів, уміння розрізняти настрої музики; – виховувати культуру слухання музики та інтерес до неї. Музичний матеріал: Л. Бетховен «Весела. Сумна»; А. Філіпенко «Зацвіла в долині». Наочні посібники: нотна хрестоматія; ілюстрації до […]

Де бували, що вивчали — знання свої перевіряли. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – узагальнити матеріал y ІІ семестру («Мова та розвиток музики»); перевірити рівень знань і вмінь учнів (розуміння музичної мови, співацькі та слухацькі навички, знання основних понять); – продовжувати виховувати любов до музичного мистецтва. Музичний матеріал: Р. Шуман «Зимою»; Л. Бетховен «Бабак»; А. Рубінштейн «Мелодія»; Я. Дубравін «Крапельки»; А. Хачатурян «Гра на бубоні»; П. Чайковський «Пісня жайворонка»; В. […]

Ритми та мелодії весни. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – розширити уявлення y учнів про втілення в мистецтві образів весняної природи; учити порівнювати образи музики з образами поезії та живопису; – розвивати та вдосконалювати співацькі навички; – стимулювати інтерес до вивчення народних ігор і бажання брати участь в їх інсценізації; виховувати любов до природи. Музичний матеріал: М. Степаненко «Перший пролісок»; П. Чайковський «Пісня жайворонка»; аудіозапис […]

Сім сестриць-трудівниць. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – почати вивчення запису висоти звуків; ознайомити учнів із нотами та їх назвами; надати поняття «гама»; закріпити поняття «нотний стан»; – розвивати в учнів музичний слух, чуття ритму, уяву, творчі здібності; – виховувати потребу у спілкуванні з мистецтвом, пізнавальний інтерес. Музичний матеріал: А. Рубінштейн «Мелодія»; А. Островський «До, ре, мі, фа, соль…»; аудіозапис звуків природи. Наочні посібники: нотна […]

Мелодія — це музики душа. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – поглиблювати уявлення учнів y про мову музики; дати визначення поняття «мелодія», «акомпанемент»; визначити важливість цього елемента музики для розвитку музичного мистецтва; – розвивати в учнів музично-художнє мислення, уяву, ритмічні навички; – виховувати художній смак, інтерес до класичної музики. Музичний матеріал: А. Рубінштейн «Мелодія»; Р. Шуман «Перша втрата»; С. Майкапар «Роздуми»; В. Верменич «Вишиванка». Наочні посібники: нотна хрестоматія; […]

Перетворення ритму. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – закріпити з учнями поняття y «ритм», «ритмічний рисунок», назви тривалостей; учити відтворювати напрям і рух мелодії за нотним записом, розрізняти шумові й музичні звуки; – розвивати в учнів чуття ритму, музичний слух, уміння відчувати емоційно-образний зміст музики й передавати його у виконанні; – виховувати потребу у спілкуванні з мистецтвом, пізнавальний інтерес. Музичний матеріал: А. Хачатурян «Гра […]

Ритм — музичний чарівник. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – ознайомити учнів із поняттями y «ритм», «ритмічний рисунок», з назвами та графічним написанням тривалостей; учити відтворювати мелодію за графічним зображенням; ознайомити з мистецтвом дзвонарів; – розвивати в учнів чуття ритму, розуміння емоційного змісту і характеру творів; – виховувати інтерес до музики. Музичний матеріал: М. Шух «Весняні передзвони»; Я. Дубравін «Крапельки»; поспівка «Кап-кап»; аудіозапис барабанного дробу. Наочні […]

Які вони — музичні звуки? Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – збагачувати уявлення y учнів про виразні можливості музики; ознайомити з властивостями музичних звуків; визначити поняття «вокальні» та «інструментальні» звуки; учити порівнювати образи музики з образами поезії та живопису; – розвивати художньо-образне мислення, творчу уяву; – виховувати естетичний смак дітей. Музичний матеріал: С. Майкапар «Хмари пливуть», «Музична скринька»; В. Шаїнський «Гра». Наочні посібники: нотна хрестоматія; ілюстрації до музичних […]

Урок 19. Музична мова… і розмова. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – визначити багатогранні можливості y музики; навчатися відчувати фрази та речення у музичному творі, їх динаміку; продовжити ознайомлювати учнів із поняттями «інтонація» та «”зерно”-інтонація»; учити знаходити у творах інтонаційне «зерно»; – розвивати емоційну сферу учнів; удосконалювати співацькі навички; – виховувати в учнів інтерес до музики. Музичний матеріал: М. Степаненко «Дражнилка», «Скривдили»; сучасна поспівка «Санчата»; М. Ведмедеря «Наша […]

Урок 18. Музична мова… і розмова. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – визначити багатогранні можливості y музики; навчатися відчувати фрази та речення у музичному творі, їх динаміку; ознайомити учнів із поняттями «інтонація» та «„зерно“-інтонація»; учити знаходити у творах інтонаційне «зерно»; – розвивати емоційну сферу учнів; удосконалювати співацькі навички; – виховувати в учнів інтерес до музики. Музичний матеріал: Л. Бетховен «Бабак»; сучасна поспівка «Санчата»; М. Ведмедеря «Наша мова». Наочні посібники: […]

Мова музики чарівна. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – учити учнів визначати зміст y і характер музики, звертаючи увагу на засоби виразності; – розвивати музичний слух учнів, уміння відчувати емоційно-образний зміст музики, передавати його у виконанні; – виховувати інтерес як до авторської музики, так і до фольклорної творчості; залучати учнів до участі в проведенні народних ігор та виконанні народних танців. Музичний матеріал: Р. Шуман «Зимою»; […]

Музичний калейдоскоп. Музичне мистецтво 2 клас

Мета: – узагальнити матеріал І семестру; y допомогти учням продемонструвати виконавські досягнення, повніше засвоїти емоційну сферу, самовиразитися; поглибити розуміння учнями зв’язків музики (мистецтва) із навколишнім середовищем; допомогти усвідомити, що музика є необхідною складовою життя людини; – виховувати любов до музики, пісні, творчої співпраці; прищеплювати бажання навчатися. Музичний матеріал: П. Чайковський «Хвороба ляльки», «Нова лялька»; Й. С. Бах «Волинка»; […]