Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: закріплювати табличні прийоми множення на 2; вчити застосовувати взаємозв’язок між діями множення і ділення під час обчислень; вправляти учнів у розв’язуванні задач вивчених видів; розвивати навички усної лічби; сприяти вихованню любові до природи.

Збільшення числа на кілька одиниць і в кілька разів. Математика 2 клас

Мета: ознайомити учнів із випадками збільшення числа у кілька разів; закріплювати обчислювальні навички, знання таблиці множення числа 2; формувати вміння порівнювати вирази, які містять табличні випадки множення числа 2; закріплювати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення; підвищувати інтерес до предмета.

Ознайомлення учнів з дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини. Розв’язування задач. Математика 2 клас

Мета: ознайомити учнів з дією ділення за допомогою розв’язування задач на ділення на вміщення і зі знаком «ділення»; вчити розрізняти ділення на вміщення і ділення на рівні частини; закріплювати табличні випадки множення числа 2; розвивати логічне мислення; виховувати вміння оцінювати значущість предмета математики в житті.

Переставний закон множення. Математика 2 клас

Мета: навчати учнів застосовувати переставний закон множення під час обчислень; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; виховувати загальну культуру.

Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на множення. Периметр квадрата. Математика 2 клас

Мета: ознайомити учнів з таблицею множення числа 2 та її практичним застосуванням, з формулою для знаходження периметра квадрата; формувати вміння розв’язувати задачі на множення; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.

Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння. Складання виразів і знаходження їх значень. Математика 2 клас

Мета: ознайомити учнів із таблицею ділення на 7; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на кратне порівняння; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пізнавальний інтерес, творчі здібності: виховувати уважність.

Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7. Складання виразів і знаходження їх значень. Математика 2 клас

Мета: формувати вміння виконувати завдання на застосування табличного множення і ділення; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати обачність під час збирання грибів.

Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7. Математика 2 клас

Мета: закріпити знання таблиці множення числа 7; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати уважність.

Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач. Українська мова 2 клас

Мета: ознайомити учнів із таблицею множення числа 7; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності», виховувати уважність.

Розв’язування простих задач на порівняння. Знаходження невідомого від’ємника. Дії над величинами. Математика 2 клас

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати прості задачі на порівняння; повторити правило знаходження невідомого від’ємника; навчати виконувати дії з іменованими числами, у яких необхідно здійснювати перетворення в дрібніші одиниці вимірювання; вдосконалювати обчислювальні навички; сприяти розвитку творчих здібностей; виховувати пізнавальний інтерес.

Урок 79. Добирання спільнокореневих слів. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів добирати слова із заданим коренем; закріплювати знання про вивчені частини мови; розвивати зв’язне мовлення; виховувати естетичні почуття.

Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів виділяти корінь у поданих спільнокореневих словах; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до навчання.

Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів. Українська мова 2 клас

Мета: ознайомити учнів з поняттям «спільнокореневі слова»; вчити знаходити серед поданих слів спільнокореневі; розвивати увагу до лексичного значення слів; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов і бережливе ставлення до природи.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко». Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів складати опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша; розширювати активний словниковий запас учнів; розвивати точність, виразність мовлення; виховувати любов до природи.

Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні. Українська мова 2 клас

Мета: вправляти учнів у доречному вживанні службових слів у мовленні; закріплювати навички правильного написання службових слів з іншими словами; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати культуру мовлення.

Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням поняття про прийменник, його роль у реченні; вчити правильно писати прийменники з іншими словами; розвивати образне мислення учнів; виховувати любов до природи.

Уявлення про службові слова та їх роль у реченні. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням поняття про службові слова, їх роль у реченні; закріплювати знання про частини мови; розвивати зв’язне мовлення учнів, спостережливість, увагу; виховувати любов до рідної мови.

Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона, воно, вони. Українська мова 2 клас

Мета: поглиблювати знання учнів про дієслова, вчити вживати їх з урахуванням ситуації мовлення, збагачувати словниковий запас учнів, розвивати зв’язне мовлення, виховувати любов до прекрасного.

Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом. Українська мова 2 клас

Мета: удосконалювати вміння знаходити дієслова в текстах і влучно вживати їх у мовленні; навчати працювати в парах, розігрувати діалог; розвивати діалогічне мовлення, творчу уяву; виховувати любов до природи.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками «Дві білки». Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів складати зв’язну розповідь за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками; сприяти збагаченню та активізації словникового запасу учнів; розвивати творчі здібності; виховувати любов до рідного слова, працелюбність.