Сумно хлюпає дощ . Ліна Костенко «Соловейко застудився». Підсумок з вивчення поезій Ліни Костенко. Літературне читання 2 клас

Мета: вдосконалювати техніку правильного, свідомого, виразного читання; формувати в учнів уміння аналізувати, узагальнювати, робити посильні висновки з прочитаного, вчити визначати настрій твору; виховувати любов і бережливе ставлення до природи.

Урок позакласного читання. «А вже весна, а вже красна …». Літературне читання 2 клас

Мета: розширити знання учнів про весну; збагатити їхнє уявлення про красу природи, життя тварин навесні; розвивати уяву, вміння передавати під час читання настрій твору; збагачувати словник образними висловами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Дивовижний світ природи. Вадим Скомаровський «Клени». Літературне читання 2 клас

Мета: ознайомити учнів з творчістю поета Вадима Скомаровського; вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; розвивати образне мислення, творчу уяву; виховувати любов до прекрасного.

І знов засипле все зима. Ліна Костенко «Баба Віхола», «Пряля». Літературне читання 2 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з поезією Ліни Костенко; вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; вчити аналізувати прочитане, робити висновки, узагальнення; розвивати зв’язне мовлення учнів, образне мислення; виховувати любов до художнього слова.

Конспект уроку: “Пам’ятні дати. Перевір свої досягнення”. Я у світі 3 клас

Мета:  розширити знання учнів про державні свята нашої країни; перевірити знання з курсу, отримані протягом року; розвивати вміння співставляти, порівнювати, виділяти головне; виховувати патріотичні почуття.

Конспект уроку: “Народні промисли України. Народні свята”. Я у світі 3 клас

Мета:  створити умови для збагачення індивідуального досвіду учнів про народні промисли і народні свята України; розвивати пізнавальну активність, допитливість; виховувати любов до рідного краю, бажання вивчати минуле, берегти та примножувати традиції українського народу.

Конспект уроку: “Ми всі різні. Що не край, то звичай”. Я у світі 3 клас

Мета:  дати учням уявлення про різноманітність народів у світі, їхніх культур і звичаїв; пояснити, чим схожі та чим відрізняються народи світу; розвивати допитливість; виховувати повагу до представників інших народів.

Конспект уроку: “Україна на карті світу”. Я у світі 3 клас

Мета:  дати учням короткі відомості про територіальне розміщення України на карті світу та її багатства; викликати у школярів інтерес до пізнання минулого і сучасного України; виховувати патріотичні почуття.

Конспект уроку: “Пустощі чи правопорушення”. Я у світі 3 клас

Мета:  закріпити знання, вміння і навички учнів за темою «Правила життя в суспільстві»; на основі ситуативних завдань перевірити готовність школярів застосовувати набуті знання у повсякденному житті; виховувати відповідальність.

Конспект уроку: “Будь-який учинок завжди має наслідки”. Я у світі 3 клас

Мета:  вчити учнів установлювати основні взаємозв’язки в соціальному житті (між учинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю)-, розвивати мислення, мовлення; виховувати відповідальність.

Конспект уроку: “Ніхто не має права ображати людину. Про права дитини”. Я у світі 3 клас

Мета:  формувати в учнів уявлення про Декларацію прав дитини; з’ясувати обов’язки та права дітей; виробляти навички правомірної поведінки, негативне ставлення до правопорушень, вміння протистояти негативним впливам; виховувати повагу до держави, до її органів.

Конспект уроку: “Правила життя в суспільстві”. Я у світі 3 клас

Мета:  ознайомити учнів із правилами життя в суспільстві; розвивати мислення, мовлення; виховувати любов до рідної землі, національну свідомість, приналежність до українського народу, народу спілкування.

Конспект уроку: “Славетні українці”. Я у світі 3 клас

Мета:  залучити учнів до пошуку інформації про славетних українців, вчити працювати самостійно та в групах; формувати потребу пізнання творення своєї держави, видатних людей свого краю; розвивати вміння зосереджувати свою увагу, аналізувати, порівнювати, узагальнювати; виховувати почуття гордості за свій народ.

Конспект уроку: “Природні скарби України. Господарська діяльність у деяких містах України”. Я у світі 3 клас

Мета:  розширити і збагатити уявлення учнів про природні багатства України; розвивати економічне мислення, пізнавальний інтерес; виховувати любов до рідної країни, почуття гордості за нашу державу.

Конспект уроку: “Подорож картою України”. Я у світі 3 клас

Мета:  ознайомити учнів із походженням назв міст, озер України; розвивати інтерес до історичного минулого нашого краю, його сьогодення, його рекордів; виховувати патріотичні почуття.

Конспект уроку: “Символи держави”. Я у світі 3 клас

Мета:  дати учням уявлення про державну символіку України; вчити поводитися в урочистих ситуаціях, у пам’ятних місцях; виховувати шанобливе ставлення до символів держави.

Конспект уроку: “Історичні скарби України”. Я у світі 3 клас

Мета:  розширити і поглибити знання учнів про історичні скарби України; виховувати гуманне ставлення до спадщини українського народу; викликати бажання вивчати, берегти і примножувати багатство рідного краю.

Конспект уроку: “Де ти живеш. Твоя країна – Україна”. Я у світі 3 клас

Мета:  поширити знання учнів про українське суспільство, довкілля, в якому живе дитина; розвивати мислення, мовлення; виховувати патріотичні почуття.

Конспект уроку: “Україна – незалежна держава”. Я у світі 3 клас

Мета:  формувати в учнів уявлення про Україну як незалежну державу; розвивати творче мислення, уяву; виховувати патріотичні почуття.

Конспект уроку: “Суспільство”. Я у світі 3 клас

Мета:  дати учням поняття суспільства як єдності людських спільнот, роповісти про їх різноманітність; допомогти учням усвідомити свою належність до українського суспільства; виховувати патріотичні почуття.