Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів складати письмове висловлювання типу розповіді з елементами опису; збагачувати словниковий запас; розвивати навички усного і писемного мовлення, пам’ять, творче мислення, увагу, уяву, спостережливість; виховувати любов до природи.

Що ми знаємо про дієслово та прислівник. Українська мова 4 клас

Мета: повторити вивчене про дієслово та прислівник; формувати в учнів уміння розпізнавати дієслова та прислівники у тексті; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до рідного краю, української мови.

Що ми знаємо про займенник і числівник. Українська мова 4 клас

Мета: повторити вивчене про займенник та числівник як частини мови; вдосконалювати вміння знаходити займенники й числівники в тексті, визначати їхні граматичні ознаки; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови.

Що ми знаємо про іменник і прикметник. Українська мова 4 клас

Мета: повторити вивчене про частини мови, про іменник і прикметник; вчити учнів застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до рідного краю, української мови.

Що ми знаємо про текст, речення, слово. Українська мова 4 клас

Мета: повторити й закріпити уявлення учнів про текст як зв’язне висловлення певної думки, речення, слово; розвивати вміння добирати заголовок до тексту, який би виражав головну думку; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати патріотизм.

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання. Українська мова 4 клас

Мета: узагальнити знання учнів про прислівник; вчити вибирати прислівники (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання; розвивати зв’язне мовлення; виховувати культуру мовлення.

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Перевірна робота. Аудіювання. Українська мова 4 клас

Мета: перевірити аудіативні навички учнів; розвивати пам’ять, мислення, мовлення; виховувати уважність, інтерес до нових знань.

Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів писати привітання; збагачувати словниковий запас; розвивати усне і писемне мовлення, пам’ять, творче мислення, увагу, уяву, спостережливість; виховувати любов до матері.

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Українська мова 4 клас

Мета: ознайомити учнів з однорідними членами речення, вираженими прислівниками; виробляти вміння визначати однорідні прислівники, будувати речення з однорідними прислівниками; розвивати зв’язне мовлення; виховувати інтерес до знань.

Поширення речень прислівниками. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів поширювати речення прислівниками; розвивати мовлення школярів; розширювати словниковий запас; виховувати наполегливість у навчанні.

Прислівники, близькі й протилежні за значенням. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів добирати до поданого прислівника синоніми й антонім; розвивати мислення, мовлення; виховувати позитивне ставлення до навчання.

Закріплення вивченого по темі – Присліник. Перевірна робота. Контрольне списування. Українська мова 4 клас

Мета: перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів; розвивати навички каліграфічного письма; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Зв’язок прислівників із дієсловами. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів добирати до дієслів прислівники; розвивати мислення, мовлення; виховувати позитивне ставлення до навчання.

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів удосконалювати текст; збагачувати словниковий запас; розвивати навички усного і писемного мовлення, пам’ять, творче мислення, увагу, уяву, спостережливість; виховувати інтерес до природи.

Аналіз перевірної роботи. Прислівник як частина мови. Українська мова 4 клас

Мета: ознайомити учнів з основними ознаками прислівника як частини мови; вчити розрізняти серед поданих слів прислівники, ставити до них питання, зв’язувати їх з дієсловами у словосполучення, вводити у речення; розвивати творчу уяву; виховувати спостережливість, прагнення відкривати нове.

Узагальнення знань про дієслово. Перевірка знань з мови («Дієслово»). Українська мова 4 клас

Мета: перевірити мовні знання учнів за темою «Дієслово»; розвивати самостійність; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Дієслова на -ся. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів дотримувати літературної вимови і правопису дієслів на -ся (-сь); утворювати і пояснювати (за зразком) значення дієслів на -ся (-сь), уживати їх у побудові речень, у зв’язному мовленні; розвивати уважність, спостережливість, мовлення школярів, уміння аналізувати; виховувати любов до мови, природи.

Урок 102. Закріплення вивченого по темі – Дієслово. Українська мова 4 клас

Мета: повторити вивчене про дієслово; розвивати уважність, спостережливість, мовлення учнів, вміння аналізувати; виховувати любов до природи.

Урок 101. Закріплення вивченого по темі – Дієслово. Українська мова 4 клас

Мета: закріпити особливості написання особових закінчень дієслів; розвивати уважність, зібраність і спостережливість, вміння аналізувати та застосовувати знання, мовлення учнів; виховувати любов до рідної мови.

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів складати текст-опис за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати навички усного і писемного мовлення, пам’ять, творче мислення, увагу, уяву, спостережливість; виховувати почуття прекрасного.