Презентація на тему: “Рослини-організми”

Мультимедійна презентація до уроків природознавства по темі “Рослини-організми”. Рекомендовано для 3 класу.

Хай в серці кожної дитини живе любов до України. Перший урок

Мета: закріплювати знання учнів про поняття «Батьківщина» і «батьківщина», «патріот»; розрити зміст понять Конституція України, права і обов’язки громадянина, розширити знання учнів про державні символи України (герб, прапор, гімн); викликати в учнів зацікавленість історією свого народу, постатями видатних українців, історією боротьби українського народу за свободу і незалежність, історією рідного краю; вчити дітей усвідомлювати себе громадянином, […]

Я – син своєї землі. Перший урок (3 клас)

Мета: на основі життєдіяльності відомих українців роз­вивати прагнення до самовдосконалення, перекона­ння, що від наших дій залежать доля не  тільки кожного з нас, а й цілої країни, виховувати любов до рідного  краю, його народу, утверджувати в учнів принципи високої моралі та необхідності розбудо­ви держави на принципах демократизму.

З Батьківщиною в серці! Перший урок (1-4 класи)

Мета: розширювати знання учнів про свою державу; повторити з дітьми поняття «Батьківщина», «держава». Розвивати почуття патріотизму, увагу пам’ять, мислення. Виховувати любов до рідного краю. Обладнання: Записи на дошці, малюнки із зображенням державних символів України: тризуб, прапор, гімн; народні символи: верба, калина, рушник.

Родина, родина – це вся Україна Перший урок (3-4 клас)

Мета: виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні; ознайомлення з історією України, її символами; формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу, повагу до батьків, до природи та землі-годувальниці . Обладнання: святково прибрана кімната, карта України, зображення герба України, прапора; на столі […]

Мій сонячний дім – моя Україна. Перший урок (3-4 клас)

Мета: виховувати почуття патріотизму, любові до рідного краю, пошану до свого  народу, бажання приносити користь своїй країні; розвивати громадянську свідомість, пізнавальні інтереси. Обладнання: стенд «Державні символи України», вишиванки, вишиті рушники,   рослини-обереги, малюнки, плакати.

Є край, де найкращі у світі пісні і цвітом чарує калина, де сонечко вперше всміхнулось мені, – це дім мій – моя Україна! Перший урок (1-4 класи)

Мета: поглибити знання учнів про нашу державу – Україну; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати любов до рідного краю, повагу до його історичного минулого і сучасного, шанобливе ставлення до символів держави, сприяти  формуванню національної свідомості школярів. Обладнання: Конституція України, плакати із зображенням Державного Прапора України, Державного Герба України, запис Державного Гімну України; карта України; записи висловів про Україну, прислів’я, приказки […]

Це Наше і це Твоє. Перший урок 2016/2017 н.р.

Орієнтовна розробка Першого уроку 2016 / 2017 для учнів початкової школи (3-4 клас). Мета: ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення української державності, культурними здобутками, національними цінностями та досягненнями України в роки незалежності; формувати усвідомлене відчуття приналежності до української громади, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу; розвивати бажання працювати задля ефективного зростання країни; виховувати повагу до державної […]

Україна – єдина країна. Перший урок (3 клас)

Мета:  поглибити в учнів уявлення про Україну як Батьківщину кожного з нас; довести невід’ємність історії кожної родини від історії Батьківщини; пробуджувати національну свідомість, розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, пам’ять, мислення та мовлення учнів; виховувати патріотів рідної країни, повагу до її національних символів, потребу глибоко вивчати цю історію та зростати гідними людьми як своєї родини, так і […]

Все так цікаво навкруги. Дмитро Чередниченко «Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом відомого українського письмен­ника і перекладача Дмитра Чередниченка; вдосконалювати навички свідомого ви­разного читання; навчати уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність мислити словесно художніми образами; виховувати допитливість, шанобливе ставлення до старших.

Будь природі другом. Василь Чухліб «Равлик». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом Василя Чухліба; розкрити красу і своєрідність його творів; удосконалювати навички свідомого виразного чи­тання; вчити оцінювати вчинки дійових осіб; розвивати зв’язне мовлення учнів, об­разне мислення, інтуїцію читача; виховувати бережливе ставлення до природи.

Коли твір відкриває свої таємниці. Галина Демченко «Лелеки» (скорочено). Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити висловлювати своє ставлення до прочитаного; розвивати зв’язне мовлення; об­разне мислення; виховувати турботливе ставлення до птахів.

Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки» (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю Юрія Збанацького; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного чи­тання прозових творів, уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; роз­вивати спостережливість, творчу уяву; виховувати любов до природи.

Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з творчістю Юрія Збанацького; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного читання прозо­вих творів, уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву; виховувати любов до природи.

Урок позакласного читання. «Бережіть природу, діти!». Літературне читання 3 клас

Мета: розширити читацькі інтереси школярів, ознайомлюючи їх з творами про при­роду; розвивати вміння уважно слухати — розуміти читання вчителя та навички правильного свідомого читання; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, чуйність і доброту.

Загадки в природі. Євген Гуцало «Прелюдія весни» (уривок). Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із творчістю українського письменника Євгена Гуцала; удоско­налювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати розуміти і уявляти описані письменником картини; розмірковувати над текстом, пройматися почуттями; розвивати спостережливість, творчу уяву, мовне чуття; виховувати лю­бов до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Шоколад боцмана». Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів із творчістю письменника-мандрівника Миколи Трублаїні; вчити розмірковувати над текстом, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати здатність співпереживати, мислити словесно художніми об­разами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Омар». Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю письменника-мандрівника Миколи Трублаїні; вчити розмірковувати над текстом, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати здатність мислити словесно художніми образами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Яшка і Машка». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з творчістю Миколи Трублаїні; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; розвивати спостережливість, творчу уяву, мовне чуття; виховувати любов до природи.

Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко «Просто Олесь друг» (скорочено) (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити роботу над оповіданням Всеволода Нестайка «Просто Олесь друг»; формувати читацькі навички; навчати визначати настрій твору, передавати своє ставлення до змісту виразним читанням; розвивати образне мислення, творчу уяву, мовне чуття; виховувати почуття дружби.