Спостереження за вживанням дієслів у мовленні. Українська мова 3 клас

Мета: вчити учнів знаходити в текстах дієслова, доречно їх використовувати, з’ясовувати роль дієслів у мовленні; розвивати зв’язне мовлення школярів, образне мислення, творчу уяву; збагачувати активний словниковий запас; виховувати працелюбність.