Павукоподібні. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності павукоподібних та їхнім різноманіттям і значенням у природі і житті людини; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: вологий препарат «Павук-хрестовик», таблиці «Тип […]

Ракоподібні. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності ракоподібних, їхньою роллю в природі й житті людини; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: колекція «Річковий рак», вологий препарат «Внутрішня будова […]

Членистоногі. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності членистоногих; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: колекції та вологі препарати членистоногих, таблиці «Тип Кільчасті черви», «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні», «Тип Членистоногі. Клас Паукоподібні», […]

Кільчасті черви. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності кільчастих червів, а також з їхньою розмаїтістю; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: таблиці «Тип Кільчасті черви», «Зовнішня будова дощового черв’яка», живі дощові […]

Кишковопорожнинні. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: ознайомити учнів з особливостями будови й процесів життєдіяльності кишковопорожнинних, а також з їхньою розмаїтістю і значенням у житті людини; розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити; виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують. Обладнання й матеріали: таблиця «Тип Кишковопорожнинні», рисунки, фотографії або вологі […]

Поняття про класифікацію тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: дати поняття про царство Тварини, показати положення тварин у системі органічного світу, познайомити з основами класифікації тварин; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із […]

Узагальнення та контроль знань із теми – Вступ. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми; розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Клітина тварин», «Будова тканин тварин», «Системи органів […]

Будова тварин: органи та системи органів. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: сформулювати поняття про обмін речовин, органи, системи органів; ознайомити учнів із загальними особливостями структури і функціонування органів та систем органів тварин; розвивальна: розвивати вміння аналізувати, робити висновки та критично сприймати інформацію; виховна: виховувати розуміння єдності всього живого та дбайливого ставлення до всіх живих істот. Обладнання й матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці […]

Будова тварин: клітини і тканини. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: показати основні ознаки схожості (наявність ядра, мітохондрій цитоплазматичної мембрани) і відмінності (відсутність клітинної стінки і пластид) клітин рослин і тварин; дати загальне уявлення про типи тканин тварин; розвивальна: продовжити формування поняття про клітини і тканини; на прикладі окремих тканин рослин і тварин показати, що подібність функцій, які вони виконують, спричиняє появу схожих ознак […]

Тварина — живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин. Біологія 7 клас

Цілі уроку: освітня: познайомити учнів з наукою зоологією, дати поняття про царство Тварини, показати положення тварин у системі органічного світу та їхні відмінності від грибів і рослин; розвивальна: розвивати вміння зіставляти і порівнювати, використовувати раніше вивчений матеріал; виховна: виховувати любов до природи і бережливе ставлення до тварин. Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці […]

Україно, ми твоє майбутнє. Перший урок (1 клас)

Мета: створити святковий мікроклімат в класі; формувати поняття учнів про Україну, як наш великий спільний дім, який дорогий для кожного; викликати бажання добре вчитися, щоб стати гідними синами і дочками нашої Батьківщини; розповісти дітям про 25-річчя Дня Незалежності України; ознайомити учнів з державними символами країни; викликати інтерес до пізнання історії та звичаїв рідного краю; розповісти […]

З відданістю Україні в серці. Перший урок (9-11 класи)

Мета: поглибити знання учнів про складники патріотизму; сформувати в учнів уявлення про способи вияву патріотичної позиції; сприяти зацікавленості і бажанню виявляти патріотичні якості в повсякденному житті; виховувати почуття національної гордості, любові до України. Обладнання та оформлення: Державний Прапор України; тематичні ілюстрацію; пісні про Україну, комп’ютер; проектор; фліпчарт або дошка.

Діалоги з титанами духу. Перший урок (11 клас)

Мета: поглибити знання учнів про патріотизм; привернути увагу учнів до сталості традиції боротьби за незалежність і патріотичності українського народу, сприяти зацікавленості і бажанню виявляти патріотичні якості в повсякденному житті; виховувати почуття національної гордості, любові до України. Обладнання та оформлення: державні клейноди України, національно-культурні символи і обереги; тематичні ілюстрації; пісні про Україну, комп’ютер; М/М проектор; фліпчарт […]

Хай в серці кожної дитини живе любов до України. Перший урок

Мета: закріплювати знання учнів про поняття «Батьківщина» і «батьківщина», «патріот»; розрити зміст понять Конституція України, права і обов’язки громадянина, розширити знання учнів про державні символи України (герб, прапор, гімн); викликати в учнів зацікавленість історією свого народу, постатями видатних українців, історією боротьби українського народу за свободу і незалежність, історією рідного краю; вчити дітей усвідомлювати себе громадянином, […]

Ніхто, крім нас! Перший урок (5-6 клас)

Мета: виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гідності, любові до рідного краю, почуття вдячності воїнам АТО за захист Вітчизни; розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні; розвивати в учнів бажання брати посильну участь у допомозі і підтримці захисників Вітчизни; формувати активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної Української держави та захисту її кордонів. […]

З відданістю Україні в серці. Перший урок

Мета: поглибити знання учнів про складники патріотизму; сформувати в учнів уявлення про способи вияву патріотичної позиції; сприяти зацікавленості і бажанню виявляти патріотичні якості в повсякденному житті; виховувати почуття національної гордості, любові до України. Обладнання та оформлення: державні символи України; тематичні ілюстрацію, пісні про Україну, комп’ютер; проектор; фліпчарт або дошка.

Героям-патріотам вічна шана. Перший урок (7-8 клас)

Мета: виховувати в учнів 7-8 класів патріотизм, любов до рідної землі, розширювати і поглиблювати знання про патріотизм, формувати шанобливе ставлення до героїв-патріотів України. Обладнання і матеріали: фонограма з народними піснями про Україну, фонограма з гімном України, відео «Тік» «Люби ти Україну».

Чи знаєш ти свій край. Перший урок (5-6 клас)

Мета: розвивати інтерес учнів до вивчення історії, географії, культури України та традицій рідного краю, зміцнювати їхнє почуття національної гордості й гідності, виховувати патріотизм. Завдання: – виховання в учнів 5–6 класів патріотизму, ціннісного ставлення до Батьківщини; – усвідомлення духовної єдності з українським народом та своєї національної ідентичності; – розширення кола знань з історії України та рідного […]

Я – Україна. Перший урок (7-8 клас)

Мета: поглибити знання учнів про історичну долю України; прищеплювати любов до рідного краю; розширювати знання про національні символи, зміст поняття «громадянин України»; сприяти формуванню національної свідомості школярів; розвивати мовлення учнів; виховувати духовне багатство особистості, патріотичні почуття приналежності до українського народу, України, почуття толерантності, поваги. Обладнання: карта України, віночки, вишитий рушник, калина, малюнки учнів, краєвиди України […]

Чим може пишатися українець. Перший урок (2 клас)

Мета: розширювати знання дітей про державну символіку, природні багатства, народ, історію, мову, традиції України. Формувати в школярів життєві, соціальні, громадянські компетентності, громадянську героїко-патріотичну активну позицію шляхом вивчення історії держави, її національних і культурних традицій, поваги до Законів України, усвідомлення морально-правових норм та загальнолюдських цінностей суспільства. Виховувати почуття патріотизму, соціальної справедливості, гордості за свою Батьківщину та рідний […]