Коли твір відкриває свої таємниці. Дмитро Білоус «Щедрий вечір». Літературне читання 3 клас

Мета: розширити знання учнів про творчість Дмитра Білоуса; вдосконалювати на­вички свідомого виразного читання поетичних творів; вчити учнів під час чи­тання розмірковувати, уявляти, придивлятися, прислухатися; розвивати спостережливість, творчу уяву, чуття поетичного слова; виховувати любов до на­родних традицій.

Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв…». Літературне читання 3 клас

Мета: поглибити знання учнів про творчість українського поета Андрія Малишка; вдо­сконалювати навички свідомого виразного читання; вчити розуміти образну мову; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву, вміння розмірковувати над художнім змістом поезії; виховувати любов до художнього слова.

Радісний настрій. Олена Пчілка «Новину сьогодні зранку…». Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю Олени Пчілки; вдосконалювати на­вички свідомого виразного читання; вчити розуміти образну мову, уявляти описані картини, розмірковувати над художнім змістом; розвивати зв’язне мовлення учнів, творчу уяву; виховувати любов до художнього слова.

Зимовий пейзаж. Олена Пчілка «Діброва смутная вже листячко ронила». Літературне читання 3 клас

Мета: поглибити знання учнів про творчість Олени Пчілки; вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; вчити аналізувати прочитане; роз­вивати зв’язне мовлення, образне мислення, творчу уяву, здатність уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; виховувати любов до природи, поетичного слова.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання і розв’язування задачі за коротким записом. Периметр прямокутника. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом письмового додавання трицифрових чисел з переходом через розряд; закріпити вміння знаходити периметр прямокутника; формувати навички письмового додавання і віднімання трицифрових чисел; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до предмета.

Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить один нуль; формувати навички розв’язування задач на дві і три дії; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Задача з буквеними даними. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам; вдосконалювати вміння додавати і віднімати іменовані числа; формувати вміння розв’язувати задачі з буквеними даними; закріплювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; розвивати мислення; виховувати увагу.

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток. Прості задачі на віднімання. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд; удосконалювати вміння розв’язувати прості задачі на віднімання; узагальнити вміння розв’язувати рівняння, знаходити периметр трикутника; розвивати мислення; виховувати уважність.

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування нерівностей. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового віднімання двоцифрових чисел; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі вивчених видів; узагальнювати вміння розв’язувати нерівності; розвивати мислення; виховувати уважність.

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування рівнянь. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового додавання трицифрових чисел без переходу через розряд; вдосконалювати вміння розв’язувати прості задачі на додавання, розв’язувати рівняння на знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника; розвивати мислення; виховувати уважність.

Письмове додавання двоцифрових чисел. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового додавання двоцифрових чисел; вдосконалювати вміння розв’язувати і порівнювати задачі, розв’язувати рівняння на знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника; розвивати мислення; виховувати уважність.

Віднімання трицифрових чисел виду 600 – 270. Математика 3 клас

Мета: вчити учнів віднімати трицифрові числа виду 600 – 270; формувати вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати вміння знаходити периметр трикутника; розвивати увагу, математичне мовлення; виховувати старанність.

Підсумок за розділом «Поетична майстерня». Літературне читання 3 клас

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів за вивченим розділом «Поетична майстерня»; вчити співставляти прочитані твори; розвивати зв’язне мовлення, об­разне мислення; виховувати любов до художнього слова.

Захоплення. Ігор Калинець «Зірка». Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; вчити аналізувати прочитане; формувати образне мислення; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву; виховувати любов до художнього слова.

Урок позакласного читання. «Вірші українських поетів». Літературне читання 3 клас

Мета: розширювати знання учнів про творчість українських поетів; удосконалювати навички свідомого виразного читання; розвивати зв’язне мовлення, фонематичний слух, образне мислення, вміння аналізувати, співставляти; виховувати любов до ху­дожнього слова.

Спокій. Вадим Скомаровський «Після грози». Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання поетичних творів; спри­яти розумінню учнями змісту твору; поглиблювати та розширювати образні уяв­лення, що виникають під час читання поезії; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву; виховувати любов до поетичного слова.

Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою». Літературне читання 3 клас

Мета: навчати учнів розуміти образність ліричного вірша, відчувати естетичне задово­лення від вдало дібраних автором слів, удосконалювати навички свідомого вираз­ного читання; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення; виховувати любов до художнього слова.

Тривога. Ліна Костенко «Шипшина важко віддає плоди». Літературне читання 3 клас

Мета: розкрити учням красу і своєрідність поезії Ліни Костенко; вдосконалювати на­вички свідомого виразного читання поетичних творів; навчати розуміти поетичну мову, уявляти описані картини; розмірковувати над текстом; розвивати зв’язне мов­лення, образнее мислення; виховувати любов до природи, художнього слова.

Замилування красою природи. Микола Вороний «Ущухла буря». Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання віршованих творів; роз­крити красу і своєрідність поезій; поглиблювати та розширювати образні уявлення; розвивати мовлення, спостережливість, здатність бачити те коло життєвих явищ, які стали об’єктом зображень; виховувати любов до природи.

Милуємось вечором. Марійка Підгірянка «Вечір іде». Літературне читання 3 клас

Мета: розкрити учням красу і своєрідність поезії Марійки Підгірянки; вчити заглиблюватися в поетичні образи, аналізувати ліричні поезії; розвивати образне мислення, творчу уяву, вміння усвідомлювати особливу красу, виразність, емоційність поетич­ного слова; виховувати любов до природи.