Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3 і 50 : 2. Задача, пов’язана з одиничною нормою. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами ділення чисел виду 72 : 3 і 50 : 2; розвивати вміння розв’язувати складені задачі які містять зменшення (збільшення) числа в кілька разів; формувати навички усних обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3. Розв’язування рівнянь. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом ділення чисел виду 39 : 3; формувати вміння ставити питання до задач за поданою умовою; вправляти у розв’язуванні рівнянь; розвивати вміння логічно мислити, міркувати; виховувати інтерес до предмета.

Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв’язування задач двома способами. Математика 3 клас

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи; ознайомити учнів із властивістю ділення суми на число; вчити розв’язувати задачі на знаходження тривалості події; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі двома способами; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до предмета.

Контрольна робота №6 (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). Математика 3 клас

Мета: перевірити рівень знань учнів позатабличного множення чисел у межах 1000, вміння розв’язувати задачі вивчених видів; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Математика 3 клас

Мета: формувати в учнів навички позатабличого множення; вдосконалювати вміння виконувати ділення в межах 1000 (для випадків приведення до одиниці); вправляти у творчому підході до розв’язування задач; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до предмета.

Множення виду 320 • 3. Задачі пов’язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду. Самостійна робота. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з множенням виду 320 · 3; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі, пов’язані з одиничною нормою; тренувати у складанні задач, подібних до поданої; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Випадки множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з випадками множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) числа у декілька разів; закріпити вміння виконувати перетворення іменованих чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Множення різниці на число. Розв’язування задач. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з правилом множення різниці на число; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до предмета.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задачі на порівняння двох часток. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом множення одноцифрового числа на двоцифрове на основі множення числа на суму; закріпити вміння розв’язувати задачі на порівняння двох часток; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до предмета.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі переставної властивості дії множення) виду 3 ∙ 24. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Обчислення значень буквених виразів. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом множення одноцифрового числа на двоцифрове, користуючись переставним законом; удосконалювати вміння розв’язувати задачі, пов’язані з одиничною нормою; формувати вміння знаходити периметр прямокутника; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати інтерес до предмета.

Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів зі способами множення числа на суму; вчити застосовувати ці способи під час обчислень; формувати вміння складати задачі за поданим рівнянням; розвивати вміння розв’язувати задачі, пов’язані з одиничною нормою; виховувати інтерес до предмета.

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 24 ∙ 3. Задача на знаходження суми двох добутків. Задача, пов’язана з одиничною нормою. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами множення двоцифрового числа на одноцифрове; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі виразами; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати інтерес до предмета.

Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з правилом множення суми на число; вчити розв’язувати задачі двома способами; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі, що містять прості задачі на зменшення числа на декілька одиниць і у декілька разів; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета.

Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200. Розв’язування простих і складених задач. Математика 3 клас

Мета: пояснити учням різні способи ділення розрядного числа на розрядне; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі; розвивати мислення, математичне мовлення, пам’ять; виховувати інтерес до математики.

Ділення числа на добуток. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою. Математика 3 клас

Мета: пояснити учням різні способи ділення числа на добуток; формувати вміння розв’язувати задачі на дві дії, пов’язані із одиничною нормою; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати охайність.

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві та три дії. Математика 3 клас

Мета: пояснити способи множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число і множення одноцифрового числа на розрядне; формувати вміння розв’язувати задачі на дві та три дії; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати уважність.

Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою. Математика 3 клас

Мета: з’ясувати прийоми обчислень для випадків ділення виду 80 : 8; 700 : 7; формувати вміння розв’язувати задачі на дві дії, пов’язані з одиничною нормою; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

Множення і ділення на 100. Розв’язування задач. Математика 3 клас

Мета: вчити учнів застосовувати в обчисленнях правило множення та ділення на 100; формувати навички усних і письмових обчислень, уміння розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати мислення; математичне мовлення; виховувати моральні якості.

Ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Математика 3 клас

Мета: вчити учнів застосовувати в обчисленнях правило ділення числа на 1, на рівне йому число, нуля на число; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків; розвивати логічне мислення, творчі здібності; виховувати акуратність, уважність.

Властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число. Складені задачі на 2–3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Математика 3 клас

Мета: вчити застосовувати в обчисленнях властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати складені задачі на 2–3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач; розвивати увагу, пам’ять; виховувати інтерес до математики.