Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки. Українська мова 2 клас

Мета: закріплювати знання учнів про типи речень за метою висловлювання; вчити інтонаційно виділяти в реченнях слова, найважливіші для висловлення думки; розвивати вміння узагальнювати, порівнювати; виховувати бажання допомагати пернатим друзям.

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про питальні речення; формувати навички інтонування питальних речень; розвивати усне мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до книги.

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення, пам’ять, увагу учнів; виховувати любов до природи.

Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Перевірна робота. Контрольне списування тексту «Ліс». Українська мова 2 клас

Мета: закріпити знання учнів про речення як складову частину зв’язного мовлення, вміння ділити текст на речення, відокремлювати речення одне від одного, встановлювати зв’язок слів у реченні; формувати орфографічну увагу; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Речення. Основні ознаки речення. Українська мова 2 клас

Мета: формувати в учнів поняття про речення як одиницю мовлення, що виражає закінчену думку; розвивати вміння розрізняти на слух завершене і незавершене речення; виховувати доброзичливе ставлення до природи.

Контроль та оцінювання знань за темою «Мова і мовлення. Текст». Українська мова 2 клас

Мета: перевірити рівень сформованості знань учнів за темою «Мова і мовлення. Текст»; розвивати мислення, уяву учнів; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Перевірна робота. Контрольний диктант. Українська мова 2 клас

Мета: перевірити вміння учнів писати під диктування речення, що містять слова, вимову і правопис яких потрібно запам’ятати, добирати заголовок до тексту, застосовувати правила переносу слів, навички звуко-буквеного аналізу слів; виховувати любов до своєї країни.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему. Українська мова 2 клас

Мета: формувати в учнів практичні уявлення про зв’язне висловлювання як єдине ціле на основі вмінь упізнавати істотні ознаки тексту в процесі його сприйняття; розвивати мовлення, вміння порівнювати; виховувати культуру мовлення.

Типи текстів розповідь, опис, міркування. Українська мова 2 клас

Мета: формувати в учнів уявлення про різні висловлювання залежно від поставленої мети; вдосконалювати вміння визначати складові частини тексту; розширювати словниковий запас учнів; виховувати любов до тварин.

Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації. Українська мова 2 клас

Мета: закріпити знання учнів про будову тексту, його складові частини; навчати спостерігати за роллю абзаців у тексті, переказувати діалогічний текст за особами; складати текст за початком і кінцівкою; розвивати мовлення учнів; виховувати почуття чесності, бажання допомагати літнім людям.

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про будову тексту, його частини; розвивати вміння виділяти в тексті зачин, основну частину, кінцівку, абзаци; розвивати мовлення учнів; поповнювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення до природи.

Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів добирати заголовки до текстів, встановлювати їхню відповідність змісту того чи іншого тексту; розвивати усне мовлення, вміння будувати зв’язні висловлювання; виховувати бережливе ставлення до книжок.

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту. Українська мова 2 клас

Мета: ознайомити учнів з поняттям «текст», навчати розрізняти окремі речення і текст; розвивати вміння добирати заголовки до тексту відповідно до його змісту; виховувати спостережливість, бережливе ставлення до природи.

Слова ввічливості. Українська мова 2 клас

Мета: навчати школярів уживати слова та вислови ввічливості в різних мовленнєвих ситуаціях; формувати культуру мовлення; виховувати загальну культуру.

Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами звертаннями. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням уявлення про залежність сили голосу і швидкості мовлення від мовленнєвої ситуації; розвивати вміння користуватися у своєму мовленні словами-звертаннями; володіти у процесі читання монологічних і діалогічних текстів силою голосу і темпом мовлення, наближеним до природного говоріння і спілкування; виховувати любов до рідної мови.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2–3 речень на задані теми. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів складати 2–3 речення на задані теми; розвивати вміння визначати послідовність і зв’язність речень у тексті, встановлювати смислову залежність між реченнями; виховувати культуру писемного мовлення.

Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання. Українська мова 2 клас

Мета: дати учням поняття про усне і писемне мовлення; вдосконалювати вміння дотримуватися правил усного і писемного мовлення; перевірити вміння учнів сприймати на слух незнайомий текст і розуміти його з одного прослуховування; виховувати повагу до людей похилого віку, бажання їм допомогти.

Поняття про мову. Українська мова — державна мова України. Українська мова 2 клас

Мета: розширити уявлення учнів про мову як найважливіший скарб українського народу, про існування різних мов; вчити спостерігати за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах; розвивати усне мовлення учнів, каліграфічні навички письма; виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнаватися про неї.

Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів правильно переносити слова з апострофом; розвивати навички грамотного письма; виховувати уважність.

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом. Українська мова 2 клас

Мета: навчати учнів уживати апостроф після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки, переносити слова з апострофом; розвивати мовлення, мислення; виховувати сумлінне ставлення до навчання.