Хай в серці кожної дитини живе любов до України. Перший урок

Мета: закріплювати знання учнів про поняття «Батьківщина» і «батьківщина», «патріот»; розрити зміст понять Конституція України, права і обов’язки громадянина, розширити знання учнів про державні символи України (герб, прапор, гімн); викликати в учнів зацікавленість історією свого народу, постатями видатних українців, історією боротьби українського народу за свободу і незалежність, історією рідного краю; вчити дітей усвідомлювати себе громадянином, […]

Україна – єдина країна. Перший урок (4 клас)

Мета: формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу; сприяти національному вихованню учнів; формувати громадянську і загальнокультурну компетентність; вміння правильно і критично оцінювати свою поведінку; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творчі здібності дітей, ритмічне відчуття, патріотизм; виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій українців […]

Україна – єдина країна. Перший урок (4 клас)

Мета: сприяти формуванню патріотизму, національної свiдомості, толерантності; розширити поняття про єдність, незалежність і суверенність нашої держави, уявлення учнів про культуру, традиції українського народу; розвивати в учнів бажання брати посильну участь у розбудові та зміцненні єдності нашої держави; виховувати майбутнього захисника своєї Вітчизни та формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави та захисту […]

З Батьківщиною в серці! Перший урок (1-4 класи)

Мета: розширювати знання учнів про свою державу; повторити з дітьми поняття «Батьківщина», «держава». Розвивати почуття патріотизму, увагу пам’ять, мислення. Виховувати любов до рідного краю. Обладнання: Записи на дошці, малюнки із зображенням державних символів України: тризуб, прапор, гімн; народні символи: верба, калина, рушник.

Родина, родина – це вся Україна Перший урок (3-4 клас)

Мета: виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні; ознайомлення з історією України, її символами; формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу, повагу до батьків, до природи та землі-годувальниці . Обладнання: святково прибрана кімната, карта України, зображення герба України, прапора; на столі […]

Мій сонячний дім – моя Україна. Перший урок (3-4 клас)

Мета: виховувати почуття патріотизму, любові до рідного краю, пошану до свого  народу, бажання приносити користь своїй країні; розвивати громадянську свідомість, пізнавальні інтереси. Обладнання: стенд «Державні символи України», вишиванки, вишиті рушники,   рослини-обереги, малюнки, плакати.

Ми – нація єдина, твої ми діти Україно! Перший урок (4 клас)

Мета: поглибити знання учнів про  культурну  спадщину України; формувати культуру взаємовідносин між людьми, повагу до  традицій і звичаїв українського народу; виховувати почуття патріотизму, чуйність, людяність, терпимість і небайдужість, почуття взаємодопомоги  та дружнього прийняття іншої людини; сприяти формуванню навичок толерантної по­ведінки. Обладнання: Державний Прапор України; класна кімната прикрашена повітряними кульками, елементами народної  символіки; записи музики.

Є край, де найкращі у світі пісні і цвітом чарує калина, де сонечко вперше всміхнулось мені, – це дім мій – моя Україна! Перший урок (1-4 класи)

Мета: поглибити знання учнів про нашу державу – Україну; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати любов до рідного краю, повагу до його історичного минулого і сучасного, шанобливе ставлення до символів держави, сприяти  формуванню національної свідомості школярів. Обладнання: Конституція України, плакати із зображенням Державного Прапора України, Державного Герба України, запис Державного Гімну України; карта України; записи висловів про Україну, прислів’я, приказки […]

Це Наше і це Твоє. Перший урок 2016/2017 н.р.

Орієнтовна розробка Першого уроку 2016 / 2017 для учнів початкової школи (3-4 клас). Мета: ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення української державності, культурними здобутками, національними цінностями та досягненнями України в роки незалежності; формувати усвідомлене відчуття приналежності до української громади, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу; розвивати бажання працювати задля ефективного зростання країни; виховувати повагу до державної […]

В нас одна Батьківщина – наша рідна Україна. Перший урок (4 клас)

Мета. Розширювати і поглиблювати поняття громадя­нськості, розвивати у дітей прагнення бути сві­домим громадянином України і її патріотом, виховувати любов до рідного краю, його тра­диції і обрядів, формувати громадянські якості: патріотизм, людяність, доброту, милосердя, працьовитість.

В моєму серці Україна. Перший урок (4 клас)

Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів про Україну, народні символи, знання Конституції; виховувати любов до рідної країни, почуття патріотизму. Обладнання. Журнал із зображенням герба, прапора, запис Гімну, вишиті рушники, серветки, калинові кетяги, виставка книжок про Україну, виставка дитячих малюнків до теми, плакати.

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів складати письмове висловлювання типу розповіді з елементами опису; збагачувати словниковий запас; розвивати навички усного і писемного мовлення, пам’ять, творче мислення, увагу, уяву, спостережливість; виховувати любов до природи.

Що ми знаємо про дієслово та прислівник. Українська мова 4 клас

Мета: повторити вивчене про дієслово та прислівник; формувати в учнів уміння розпізнавати дієслова та прислівники у тексті; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до рідного краю, української мови.

Що ми знаємо про займенник і числівник. Українська мова 4 клас

Мета: повторити вивчене про займенник та числівник як частини мови; вдосконалювати вміння знаходити займенники й числівники в тексті, визначати їхні граматичні ознаки; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови.

Що ми знаємо про іменник і прикметник. Українська мова 4 клас

Мета: повторити вивчене про частини мови, про іменник і прикметник; вчити учнів застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; розвивати спостережливість, творче мислення, пам’ять, пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до рідного краю, української мови.

Що ми знаємо про текст, речення, слово. Українська мова 4 клас

Мета: повторити й закріпити уявлення учнів про текст як зв’язне висловлення певної думки, речення, слово; розвивати вміння добирати заголовок до тексту, який би виражав головну думку; вчити застосовувати здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати патріотизм.

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання. Українська мова 4 клас

Мета: узагальнити знання учнів про прислівник; вчити вибирати прислівники (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання; розвивати зв’язне мовлення; виховувати культуру мовлення.

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Перевірна робота. Аудіювання. Українська мова 4 клас

Мета: перевірити аудіативні навички учнів; розвивати пам’ять, мислення, мовлення; виховувати уважність, інтерес до нових знань.

Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері. Українська мова 4 клас

Мета: вчити учнів писати привітання; збагачувати словниковий запас; розвивати усне і писемне мовлення, пам’ять, творче мислення, увагу, уяву, спостережливість; виховувати любов до матері.

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Українська мова 4 клас

Мета: ознайомити учнів з однорідними членами речення, вираженими прислівниками; виробляти вміння визначати однорідні прислівники, будувати речення з однорідними прислівниками; розвивати зв’язне мовлення; виховувати інтерес до знань.