«Ще не вмерла України і слава, і воля…». Перший урок 2015-2016 н.р.

Мета: виховання любові до рідного краю, почуття причетності до всіх подій які відбуваються в Україні; пробудження національної самосвідомості; формування і розвиток почуття гордості за свій народ, країну, готовності здобувати якісну освіту і розумними справами збагачувати рідну землю.

Письмове множення на одноцифрове число. Вирази на сумісні дії. Розв’язування задач. Математика 4 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового множення на одноцифрове число; удосконалювати навички усних обчислень, розв’язування задач; розвивати мислення учнів; виховувати інтерес до предмета.

Нумерація трицифрових чисел читання і порівняння чисел, попереднє і наступне числа, значення цифри нуль у записі числа. Множення і ділення з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків. Математика 4 клас

Мета: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати трицифрові числа, називати попереднє і наступне числа; повторити правила множення і ділення з числами 1 і 0; розвивати мислення; виховувати уважність.

Нумерація трицифрових чисел. Складання виразів. Обернені задачі. Математика 4 клас

Мета: вдосконалювати обчислювальні навички учнів у межах 1000, вміння складати вирази; розвивати вміння розв’язувати обернені задачі; виховувати інтерес до предмета.

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка. Математика 4 клас

Мета: повторити прийоми письмового додавання і віднімання трицифрових чисел; удосконалювати вміння знаходити значення буквених виразів, розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; закріпити поняття про вертикальне і горизонтальне розміщення відрізків; розвивати мислення; виховувати уважність.

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці. Математика 4 клас

Мета: ознайомити учнів з підручником математики для 4-го класу; повторити спосіб нумерації чисел у межах 1000; зосередити увагу учнів на значенні цифр у числі залежно від місця в запису числа; повторити зв’язок дій додавання і множення; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

«Чим може пишатись українець?». Перший урок 2015-2016 н.р.

МЕТА. Вчити дітей любити оточуючий світ, те місце де ти живеш, щоб будувати щасливе життя на землі. Розвивати гармонійну особистість. Виховувати у дітей бажання рости гідними громадянами неньки України. ОБЛАДНАННЯ. Гімн України, карта України,  державні символи країни, народні символи країни, кліпи про Україну, сорочинський ярмарок, презентація уроку.

Котився віночок по полю (Українська народна пісня). Літературне читання 4 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з народними піснями; збагачувати уявлення про народну пісню як жанр усної народної творчості; розширити знання про традиції й обряди українського народу; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення, здатність порівнювати, співставляти; виховувати любов до народної пісні.

Стоїть явір над водою (Українська народна пісня). Літературне читання 4 клас

Мета: збагачувати знання учнів про народну пісню; вчити слухати і співати українські народні пісні, відроджувати звичаї, традиції та обряди нашого народу; виховувати любов до народної творчості, гордість за український народ, який має славне героїчне минуле і багату творчу спадщину.

Місто Сміла (Народна легенда). Літературне читання 4 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з народними легендами як жанром усної народної творчості; удосконалювати навички свідомого виразного читання; розвивати вміння виділяти головне, висловлювати свої міркування; виховувати любов до рідної землі.

Хліб і золото (Народна легенда). Літературне читання 4 клас

Мета: ознайомити учнів з легендою як жанром усної народної творчості; ознайомити з народною легендою «Хліб і золото»; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву; виховувати любов до рідної землі.

Урок позакласного читання. Казка мудрістю багата. Побутові казки. Літературне читання 4 клас

Мета: поглибити знання учнів про побутові казки, їх особливості; вдосконалювати техніку свідомого виразного читання; вчити порівнювати прочитані твори; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення; виховувати любов до рідного слова.

У пригоді (Народна притча). Записала Олена Пчілка. Літературне читання 4 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з притчею як жанром усної народної творчості; вдосконалювати навички свідомого виразного читання, вміння читати за особами; розвивати зв’язне мовлення; образне мислення, формувати оцінні судження; виховувати любов до рідного слова.

Без труда нема плода (Народна притча). Літературне читання 4 клас

Мета: ознайомити учнів з суттєвими ознаками притчі; збагачувати словниковий запас новими словами; вдосконалювати вміння читати за особами, з’ясовувати головну думку твору, встановлювати взаємозв’язок між нею і заголовком твору; розвивати зв’язне мовлення учнів, творчу уяву; виховувати інтерес і повагу до усної народної творчості.

Мудра дівчина. (Українська народна казка). Літературне читання 4 клас

Мета: розширити й узагальнити знання учнів про види народних казок, що вони читали у початкових класах; ознайомити з ознаками побутової казки; вдосконалювати вміння читати діалоги, знаходити в тексті зачин, основну частину і кінцівку; формувати вміння висловлювати моральні оцінні судження, складати характеристику дійових осіб казки; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення; виховувати любов, повагу та інтерес до […]

Вступ до розділу «Із скарбниці усної народної творчості». За Софією Грицою. Наші джерела. Літературне читання 4 клас

Мета: ознайомити учнів з новим підручником, вчити орієнтуватися у ньому; вдосконалювати навички свідомого виразного читання; збагачувати словниковий запас учнів; розширювати світогляд; виховувати любов до рідної мови, повагу до культурної спадщини свого народу.

«Хай квітне щаслива моя Україна». Перший урок 2015-2016 н.р.

Мета уроку:  o розкрити зміст понять «держава», «громадянин», «права», «обов’язки», «закон»;  – ознайомити зі змістом основних статей Конституції України, Декларації прав дитини, учити цінувати права людей;  – розширити й поглибити поняття «Я – громадянин України»;  – формувати в учнів громадянські якості: знання законів і мотивацію до їх виконання, знання своїх громадянських прав і обов’язків;  – виробляти […]

«Україна – моя Батьківщина». Перший урок 2015-2016 н.р.

Мета. Розширити знання учнів про Батьківщину, формувати громадянські якості: патріотизм, людяність, працьовитість; соціальну та загальнокультурну компетентність; національну свідомість школярів; розвивати бажання брати посильну участь у розбудові держави, наполегливо вчитися, щоб принести якомога більше користі рідній Україні; формувати активну громадянську позицію, почуття любові до рідного краю, гордості за його людей, заохочувати творити добро, вирости гідними громадянами […]

«Україна — мій рідний дім». Перший урок 2015-2016 н.р.

Мета. Зміцнювати патріотичні почуття учнів, спрямовувати духовний розвиток.

«Свята моя Київська Русь – Україна». Перший урок 2015-2016 н.р.

Мета: – розширити знання учнів про процес християнізації Русі та його історичне значення; – розвивати критичне мислення, стимулювати творчі здібності школярів; – виховувати інтерес до історії та культури українського народу, повагу до християнських цінностей, релігійну толерантність, формувати почуття національної гідності. Обладнання: ілюстративний матеріал (репродукції фресок Володимирського собору відповідної тематики, зображення визначних культових споруд, ілюстрації з […]