Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальний переказ. Українська мова 3 клас

Мета: вчити складати письмовий переказ тексту за планом; розвивати увагу, пам’ять, спостережливість, усне і письмове мовлення; виховувати любов до тварин, почуття взаємодопомоги, прагнення бути справжніми друзями.

Узагальнення вивченого про будову слова. Українська мова 3 клас

Мета: вчити учнів виконувати усний і письмовий розбір слів за будовою; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати інтерес до рідної мови.

Поділ слів із суфіксами для переносу. Українська мова 3 клас

Мета: вчити учнів ділити для переносу слова зі збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса; розвивати мислення; виховувати любов до прекрасного.

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса. Українська мова 3 клас

Мета: провести спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса у словах; розвивати орфографічну пильність; виховувати інтерес до мови.

Творення слів із найуживанішими суфіксами. Українська мова 3 клас

Мета: закріпити в учнів поняття про суфікс; вчити утворювати нові слова за допомогою найуживаніших суфіксів; збагачувати усне і писемне мовлення учнів; виховувати любов до мови.

Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах. Українська мова 3 клас

Мета: закріпити алгоритм визначення суфіксів у словах; вчити пояснювати значення, якого надають словам суфікси зменшення, здрібнілості, пестливості; розвивати мовлення учнів, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до всього живого.

Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів. Українська мова 3 клас

Мета: сформувати в учнів поняття про частину основи — суфікс та його словотворчу роль; активізувати і збагачувати лексику учнів; виховувати інтерес, любов до рідної мови, спостережливість, уважність на уроці.

Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант. Українська мова 3 клас

Мета: вчити учнів дотримувати правил переносу слів із префіксами; перевірити вміння правильно писати речення під диктування; розвивати культуру писемного мовлення; виховувати охайність.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання запрошення (привітання). Українська мова 3 клас

Мета: ознайомити учнів зі зразком ділового мовлення; вчити складати письмові привітання, запрошення, правильно писати адресу; закріплювати навички вживання звертань; виховувати культуру писемного мовлення.

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перевірна робота. Списування. Українська мова 3 клас

Мета: вчити учнів дотримувати правил правопису слів з апострофом після префіксів, переносу слів із префіксами; розвивати навички каліграфічного письма; виховувати культуру оформлення письмових робіт, охайність.

Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання. Українська мова 3 клас

Мета: перевірити аудіативні навички учнів; вправляти школярів у вимовлянні і написанні префіксів з- і с-; розвивати зв’язне мовлення школярів; виховувати інтерес до навчання.

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня. Українська мова 3 клас

Мета: провести спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня; розвивати мовлення учнів; виховувати інтерес до слова.

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами. Українська мова 3 клас

Мета: формувати в учнів уміння писати префікси й прийменники; ознайомити з правилами вимовляння і правопису, переносу слів із префіксами роз-, без-; збагачувати словниковий запас; розвивати літературну вимову, вміння аналізувати; виховувати любов до природи.

Префікси, співзвучні з прийменниками. Українська мова 3 клас

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину основи слова; вчити розрізняти співзвучні префікси і прийменники на слух і на письмі, правильно їх писати; розвивати зв’язне мовлення школярів; виховувати любов до тварин.

Творення слів із найуживанішими префіксами. Українська мова 3 клас

Мета: вчити учнів утворювати нові слова за допомогою різних префіксів; розвивати мовлення; мислення; виховувати інтерес до слова.

Префікс. Словотворча роль префіксів. Українська мова 3 клас

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину слів; провести спостереження за словотворчою роллю префіксів у словах; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа. Українська мова 3 клас

Мета: ознайомити учнів зі зразком ділового мовлення; вчити складати листи, письмові привітання; закріплювати навички вживання звертань; розвивати культуру мовлення; виховувати культуру писемного мовлення.

Закріплення вивченого про голосні і приголосні звуки. Українська мова 3 клас

Мета: закріпити вивчене про голосні і приголосні звуки; розвивати орфографічну пильність; вчити складати текст з метою письмового спілкування з батьками; вчити добирати і правильно вживати у мовленні формули звертання; розвивати і збагачувати мовлення школярів; формувати практичне вміння писати записки; виховувати культуру спілкування.

Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки. Українська мова 3 клас

Мета: закріпити вивчене про дзвінкі та глухі приголосні звуки; розвивати орфографічну пильність; виховувати почуття прекрасного.

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Українська мова 3 клас

Мета: повторити правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими; розвивати орфографічну пильність; виховувати охайність.