Авторське право та інтернет. Безпечна робота в інтернеті. Контроль навчальних досягнень учнів. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: формувати уявлення про небезпеку, яка може чатувати під час роботи в Інтернеті, комп’ютерні віруси; вчити уникати цих небезпек; перевірити знання та вміння, набуті під час вивчення теми; розливальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння аналізувати, робити висновки, передбачати результат; виховна: виховувати повагу до авторських прав, праці інших людей.

Алгоритми і виконавці. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: повторити вивчене в 2 класі про алгоритми та виконавців; формувати вміння складати алгоритми та виконувати їх; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; формувати вміння робити висновки; виховна: виховувати інтерес до інформатики, повагу до думки інших людей, самостійність у роботі.

Веб-сторінки та гіперпосилання. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: формувати уявлення про веб-сторінку, гіперпосилання; вчити користу­ватися гіперпосиланнями, відрізняти їх від тексту на веб-сторінці; розвивальна: розвивати увагу, спостережливість, пам’ять, словниковий запас; виховна: виховувати повагу до думки інших людей; формувати вміння ставитися до мережі Інтернет як до джерела інформації.

Вікна. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: сформувати уявлення про вікна, їх будову; вчити користуватися кноп­ками керування вікном; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; формувати вміння робити висновки; виховна: виховувати інтерес до інформатики; формувати вміння слухати співромовника, поважати думку інших.

Етапи створення презентації. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: ознайомити з етапами створення презентації; формувати вміння створювати презентацію залежно від її призначення (самостійний перегляд чи ілюстрація виступу), змінювати фон слайда; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, словниковий запас, увагу; формувати вміння працювати самостійно; виховна: виховувати інтерес до інформатики, естетичний смак, повагу до думки оточуючих.

Загадкові повідомлення. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: закріпити знання про символи, способи кодування та декодування ін­формації, види кодів; формувати вміння кодувати та декодувати повідомлення; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, самостійність; формувати вміння знаходити аналогії, аналізувати, робити висновки; виховна: виховувати відповідальність, товариськість, уміння працювати в парах.

Знайомство з рудим котом. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: розширити знання учнів про алгоритми; ознайомити з вікном програми Скретч, призначенням об’єктів цієї програми; розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, творче мислення учнів; формувати вміння аналізувати інформацію; виховна: виховувати повагу до думки інших, інтерес до інформатики

Інтернет. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: формувати уявлення про Інтернет, електронну пошту, історію їх ство­рення; розливальна: розвивати увагу, логічне мислення, зв’язне мовлення; виховна: виховувати інтерес до історії людства, досягнень у науці та техніці, повагу до винахідників, інтерес до їхньої роботи.

Комп’ютерна мережа. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: формувати уявлення про комп’ютерну мережу, її переваги; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; фор­мувати вміння робити висновки; виховна: виховувати інтерес до інформатики; формувати вміння слухати співроз­мовника; виховувати повагу до думки інших.

Контроль навчальних досягнень учнів. Підсумковий урок за рік. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: узагальнити вивчений за рік матеріал; перевірити навчальні досягнення учнів; розвивальна: розвивати увагу, самостійність, навички самоконтролю, логічне мислення; виховна: виховувати інтерес до інформатики, повагу до думки інших, бажання діяти творчо;

Меню. Контроль навчальних досягнень. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: сформувати уявлення про головне та контекстне меню; формувати вміння використовувати меню під час роботи з програмами та файлами; перевіри­ти набуті під час вивчення теми знання та вміння; розвивальна: розвивати словниковий запас, зв’язне мовлення, увагу, спостереж­ливість; виховна: виховувати вміння працювати в парах, групах, спостережливість, увагу, прагнення творчості.

Нові мешканці країни Скретч. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: розширити знання про можливості програми Скретч; учити додавати нові об’єкти та складати для них скрипти; розливальна: розвивати увагу, пам’ять, творче мислення; виховна: виховувати творче ставлення до роботи, інтерес до програмування.

Носії повідомлень. Дані. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: розширити знання учнів про носії інформації, їх характеристики, спосо­би збереження даних; розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, словниковий запас; формувати вміння узагальнювати, робити висновки; виховна: виховувати інтерес до інформатики, товариськість, самостійність, відпові­дальність.

Ознайомлення з програмою-браузером. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: формувати уявлення про програму-браузер, будову вікна цієї програ­ми; вчити користуватися веб-браузером, зберігати рисунок через контекстне меню; розвивальна: розвивати спостережливість, увагу, словниковий запас, кмітливість; виховна: виховувати інтерес до інформатики, повагу до авторських прав.

Папки. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: сформувати уявлення про папки, алгоритм їх створення; вчити створю­вати папки, сортувати файли; розвивальна: розвивати увагу, спостережливість, пам’ять, словниковий запас; виховна: виховувати інтерес до інформатики; формувати вміння слухати співроз­мовника, поважати думку інших.

Перші кроки. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: формувати вміння працювати з набором команд у програмі Скретч, складати найпростіший скрипт для виконавця Рудого кота; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; формувати вміння аналізувати, робити висновки, виховна: виховувати інтерес до інформатики, до думки інших людей.

Повторюємо основні правила роботи за комп’ютером. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: повторити правила ввімкнення та вимкнення комп’ютера, вибору та запуску програм, призначення основних клавіш клавіатури; розливальна: розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння робити висновки; виховна: виховувати інтерес до інформатики, відповідальність, самостійність.

Поняття про символи та їх кодування. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: розширити знання учнів про символи; сформувати уявлення про способи кодування інформації, види кодів; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу; формувати вміння знаходити аналогії, узагальнювати, робити висновки; виховна: виховувати самостійність, відповідальність, вміння працювати в парах.

Правила пошуку даних в інтернеті. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: сформувати уявлення про рядок пошуку, ключові слова, правила пошу­ку необхідної інформації в Інтернеті; формувати вміння використовувати рядок по­шуку для знаходження інформації; розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; виховна: виховувати інтерес до інформатики, повагу до авторських прав, до думки інших людей.

Презентація та слайди. Інформатика 3 клас

Цілі: навчальна: формувати уявлення про презентацію, її будову; ознайомити з облад­нанням для демонстрування презентацій; розвивальна: розвивати пам’ять, словниковий запас, зв’язне мовлення; формувати вміння спостерігати, робити висновки; виховна: виховувати любов до природи, бажання оберігати її, інтерес до інформа­тики.