Все так цікаво навкруги. Дмитро Чередниченко «Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом відомого українського письмен­ника і перекладача Дмитра Чередниченка; вдосконалювати навички свідомого ви­разного читання; навчати уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність мислити словесно художніми образами; виховувати допитливість, шанобливе ставлення до старших.

Будь природі другом. Василь Чухліб «Равлик». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом Василя Чухліба; розкрити красу і своєрідність його творів; удосконалювати навички свідомого виразного чи­тання; вчити оцінювати вчинки дійових осіб; розвивати зв’язне мовлення учнів, об­разне мислення, інтуїцію читача; виховувати бережливе ставлення до природи.

Коли твір відкриває свої таємниці. Галина Демченко «Лелеки» (скорочено). Літературне читання 3 клас

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити висловлювати своє ставлення до прочитаного; розвивати зв’язне мовлення; об­разне мислення; виховувати турботливе ставлення до птахів.

Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки» (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю Юрія Збанацького; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного чи­тання прозових творів, уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; роз­вивати спостережливість, творчу уяву; виховувати любов до природи.

Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з творчістю Юрія Збанацького; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного читання прозо­вих творів, уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву; виховувати любов до природи.

Урок позакласного читання. «Бережіть природу, діти!». Літературне читання 3 клас

Мета: розширити читацькі інтереси школярів, ознайомлюючи їх з творами про при­роду; розвивати вміння уважно слухати — розуміти читання вчителя та навички правильного свідомого читання; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, чуйність і доброту.

Загадки в природі. Євген Гуцало «Прелюдія весни» (уривок). Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із творчістю українського письменника Євгена Гуцала; удоско­налювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати розуміти і уявляти описані письменником картини; розмірковувати над текстом, пройматися почуттями; розвивати спостережливість, творчу уяву, мовне чуття; виховувати лю­бов до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Шоколад боцмана». Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів із творчістю письменника-мандрівника Миколи Трублаїні; вчити розмірковувати над текстом, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати здатність співпереживати, мислити словесно художніми об­разами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Омар». Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів з творчістю письменника-мандрівника Миколи Трублаїні; вчити розмірковувати над текстом, уявляти описані картини, пройматися почуттями; розвивати здатність мислити словесно художніми образами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Пригоди. Микола Трублаїні «Яшка і Машка». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з творчістю Миколи Трублаїні; розкрити красу і своєрідність його оповідань; удосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; розвивати спостережливість, творчу уяву, мовне чуття; виховувати любов до природи.

Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко «Просто Олесь друг» (скорочено) (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити роботу над оповіданням Всеволода Нестайка «Просто Олесь друг»; формувати читацькі навички; навчати визначати настрій твору, передавати своє ставлення до змісту виразним читанням; розвивати образне мислення, творчу уяву, мовне чуття; виховувати почуття дружби.

Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко «Просто Олесь друг» (скорочено). Літературне читання 3 клас

Мета: збагачувати і розширювати знання учнів про життя і творчість Всеволода Не­стайка; продовжити формувати читацькі навички; навчати визначати настрій твору, передавати своє ставлення до змісту виразним читанням; розвивати образне мис­лення, творчу уяву, мовне чуття; виховувати товариськість.

Ми з природою єдині. Григір Тютюнник «Бушля» (продовження). Літературне читання 3 клас

Мета: продовжити ознайомлення учнів із творчістю Григора Тютюнника; вдоскона­лювати навички свідомого виразного читання прозових творів; навчати уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву, емоцію читача; виховувати любов до природи.

Ми з природою єдині. Григір Тютюнник «Бушля». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів з красою і своєрідністю творів Григора Тютюнника; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність сприймати звукові словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово; виховувати любов до природи.

Дива в природі. Юрій Старостенко «Хто це такий». Літературне читання 3 клас

Мета: ознайомити учнів із творчістю Юрія Старостенка; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових творів; вчити уявляти описані картини, розмірковувати над текстом; розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність співпереживати; виховувати любов до природи.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3 і 50 : 2. Задача, пов’язана з одиничною нормою. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомами ділення чисел виду 72 : 3 і 50 : 2; розвивати вміння розв’язувати складені задачі які містять зменшення (збільшення) числа в кілька разів; формувати навички усних обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3. Розв’язування рівнянь. Математика 3 клас

Мета: ознайомити учнів з прийомом ділення чисел виду 39 : 3; формувати вміння ставити питання до задач за поданою умовою; вправляти у розв’язуванні рівнянь; розвивати вміння логічно мислити, міркувати; виховувати інтерес до предмета.

Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв’язування задач двома способами. Математика 3 клас

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи; ознайомити учнів із властивістю ділення суми на число; вчити розв’язувати задачі на знаходження тривалості події; вдосконалювати вміння розв’язувати задачі двома способами; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до предмета.

Контрольна робота №6 (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). Математика 3 клас

Мета: перевірити рівень знань учнів позатабличного множення чисел у межах 1000, вміння розв’язувати задачі вивчених видів; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Математика 3 клас

Мета: формувати в учнів навички позатабличого множення; вдосконалювати вміння виконувати ділення в межах 1000 (для випадків приведення до одиниці); вправляти у творчому підході до розв’язування задач; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до предмета.