Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною. Природознавство 4 клас

Мета: дати учням уявлення про різноманітність речовин у природі; продовжити формування вміння робити висновки за результатами спостережень; виховувати пізнавальний інтерес.

Властивості рідин і газів. Природознавство 4 клас

Мета: вчити учнів досліджувати і характеризувати властивості рідин і газів; продовжити формування вміння робити висновки за результатами спостережень і простих дослідів; виховувати пізнавальний інтерес.

Властивості твердих тіл. Природознавство 4 клас

Мета: вчити учнів досліджувати і характеризувати властивості твердих тіл; продовжити формування вміння робити висновки за результатами спостережень і простих дослідів; виховувати пізнавальний інтерес.

Будова речовин. Природознавство 4 клас

Мета: сформувати в учнів знання про будову речовин; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, мовлення, активність; виховувати повагу до інтелектуальної праці.

Агрегатні стани речовин та їхня зміна. Природознавство 4 клас

Мета: вчити учнів називати і розпізнавати агрегатні стани речовин; розвивати пам’ять, мислення; виховувати інтерес до навколишнього світу.

Тіла і речовини. Природознавство 4 клас

Мета: сформувати поняття тіло, речовина; навчити учнів розрізняти речовини за їх ознаками і властивостями, наводити приклади фізичних тіл та речовин, з яких вони складаються; розвивати пам’ять, мислення; виховувати інтерес до навколишнього світу.

Перевір свої досягнення з теми «Природа України». Природознавство 4 клас

Мета: перевірити знання учнів про природу своєї Батьківщини — України; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до географічних знань.

Навчальний проект «Що можна зробити для збереження природи в моєму краї?». Природознавство 4 клас

Мета: розповісти учням, для чого сучасній людині потрібно дбати про стан довкілля; розвивати мовлення, мислення; виховувати дбайливе ставлення до довкілля.

Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір. Природознавство 4 клас

Мета: ознайомити учнів із заповідними територіями та охороною природи Карпат і Кримських гір; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість, дбайливе ставлення до природи, бажання брати участь у посильній природоохоронній роботі.

Кримські гори. Природознавство 4 клас

Мета: продовжити формування поняття «гори»; ознайомити учнів з характерними особливостями Кримських гір: географічним положенням, кліматом, рослинним і тваринним світом, корисними копалинами, працею людей; розвивати мислення, спостережливість, уяву, увагу, правильні уявлення про навколишній світ; виховувати любов до Батьківщини, бережливе ставлення до природи.

Гори Карпати. Природознавство 4 клас

Мета: продовжити формування поняття «гори»; ознайомити учнів з характерними особливостями Карпат: географічним положенням, кліматом, рослинним і тваринним світом, корисними копалинами, працею людей; розвивати мислення, спостережливість, уяву, увагу, правильні уявлення про навколишній світ; виховувати любов до Батьківщини, бережливе ставлення до природи.

Степи. Природознавство 4 клас

Мета: сформувати поняття «степ» та уявлення про природу степу; пояснити особливості пристосування тварин і рослин до життя в умовах степу; розвивати спостережливість, увагу, уяву; виховувати дбайливе ставлення до природи; вчити розуміти і відчувати її красу.

Лісостеп. Природознавство 4 клас

Мета: продовжити формування поняття про природні зони України; дати учням уявлення про лісостеп; вдосконалювати навички роботи з географічною картою; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи.

Навчальний проект «Чому ліси називають “легенями планети”?». Природознавство 4 клас

Мета: вчити учнів знаходити і систематизувати інформацію про значення лісів для Землі, аналізувати, робити висновки на основі власних спостережень за довкіллям; з’ясувати значення лісу; розвивати спостережливість, допитливість; виховувати бережливе ставлення до рослин.

Мішані ліси (Полісся). Природознавство 4 клас

Мета: продовжити формувати уявлення учнів про природні зони України; розкрити значення вислову «мішані ліси», значення лісів для життя людей; ознайомити з рослинним і тваринним світом Полісся; розвивати вміння висловлювати власні думки; виховувати любов до рідної землі.

Природні зони України. Карта природних зон. Природознавство 4 клас

Мета: розкрити причину різноманітності природи України; сформувати поняття про природні зони; розвивати спостережливість, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи України.

Ґрунт. Природознавство 4 клас

Мета: формувати уявлення учнів про види ґрунтів, про значення ґрунту в житті живої природи; вчити досліджувати причини забруднення ґрунту; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Навчальний проект «Водойми рідного краю, їхній стан та охорона». Природознавство 4 клас

Мета: уточнити і доповнити уявлення учнів про водойми рідного краю; розглянути причини забруднення водойм; ознайомитися із заходами охорони водойм від забруднення; розвивати мислення, увагу, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до води.

Азовське море. Природознавство 4 клас

Мета: розповісти учням про Азовське море; розвивати мислення, комунікативні навички; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Чорне море. Природознавство 4 клас

Мета: розповісти учням про Чорне море; розвивати мислення, комунікативні навички; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.