Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях. Біологія 7 клас

Скачати конспект

Цілі уроку:
освітня: розглянути особливості взаємодії організмів в екосистемах, показати взаємозалежність існування різних видів у екосистемі;
розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити;
виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.
Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із прикладами різних типів взаємодії організмів в екосистемах, відеофрагменти, у яких демонструють паразитичні й мутуалістичні взаємодії організмів (за наявності).
Базові поняття й терміни: екосистема, взаємодія, симбіоз, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм, хижацтво, конкуренція.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

Скачати файл (PDF, 49KB)

You must be logged in to post a comment.