Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика. Біологія 7 клас

Скачати конспект

Цілі уроку:
освітня: розглянути вплив людини на живі організми;
розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити;
виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.
Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, відеофрагменти (за наявності) з позитивними й негативними прикладами впливу діяльності людини на стан біосфери.
Базові поняття й терміни: біосфера, людина, антропогенні фактори, забруднення навколишнього середовища, вимирання видів, інтродукція видів, охорона природи.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

Скачати файл (PDF, 160KB)

You must be logged in to post a comment.