Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр. Фізика 7 клас

Скачати конспект

Мета

Навчальна: актуалізувати наявні в учнів знання про будову речовини, на основі яких познайомити з принципом щільної «упаковки» атомів твердого тіла; сформувати в учнів стійке уявлення про природу виникнення сили пружності, сили міжатомної взаємодії; увести поняття видовження, жорсткості; познайомити з формулюванням та алгебраїчним записом закону Гука, а також із видами руху тіла під дією сили пружності; виробивши вміння записувати, аналізувати закон Гука й інші закономірності, робити перетворення алгебраїчних величин та одиниць; за можливості самостійно визначати порядок дій, складати план практичної діяльності, виконувати його; сформувати навички вимірювання фізичних величин (k) непрямим методом на основі прямих вимірювань кількох величин (F упр і x).

Скачати файл (DOC, 2.14MB)

You must be logged in to post a comment.