Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]. Українська мова 3 клас

Скачати конспект

Мета: вчити учнів знаходити перевірне слово шляхом змінювання слова або добирання спільнокореневого слова; розвивати правильну літературну вимову слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях; виховувати любов до природи.

Скачати файл (DOCX, 23KB)