Колискові пісеньки — перлинки української мови. Микола Сингаївський. Колискова пісня, колискова. Ой люлі, ой люлі… Тиха нічка теплесенька. Ходить котик по горі (колискові пісні, записані Миколою Сингаївським). Літературне читання 2 клас

Скачати конспект

Мета: розширювати і поглиблювати знання дітей про красу і силу рідної мови; ознайо­мити учнів із колисковими піснями; учити аналізувати прочитані твори; удоскона­лювати навички виразного читання; виховувати любов і повагу до народної твор­чості.

Скачати файл (DOC, 36KB)