Практична робота № 4 «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин». Біологія 7 клас

Скачати конспект

Цілі уроку:
освітня: провести порівняння будови кровоносних систем хребетних тварин, які належать до різних груп;
розвивальна: розвивати вміння зіставляти і робити висновки, аналізувати інформацію і використовувати здобуті раніше знання;
виховна: виховувати поважне ставлення до всієї природи взагалі та світу тварин зокрема.
Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії і схеми кровоносних систем та моделі будови серця різних груп хребетних тварин.
Базові поняття і терміни уроку: хребетні тварини, кровоносна система, серце, шлуночок, передсердя, сосуди, артерії, вени, капіляри.
Тип уроку: закріплення знань.

Скачати файл (PDF, 217KB)

You must be logged in to post a comment.