Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Математика 3 клас

Скачати конспект

Мета: повторити склад натурального ряду чисел у межах 100; розглянути випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел; розвивати вміння розв’язувати задачі на дворазове збільшення, зменшення числа на кілька одиниць; виділяти із заданої множини чисел підмножини; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.

Скачати файл (DOCX, 59KB)