Взаємодія тіл. Сила. Фізика 7 клас

Скачати конспект

Мета

Навчальна: створити умови, що забезпечують засвоєння поняття взаємодії; показати, що результат взаємодії — деформація й зміна швидкості тіл, які взаємодіють; увести поняття сили, точки її прикладання, показати графічне зображення сили, залежність результату взаємодії від прикладеної сили й маси тіла; познайомити учнів з історією розвитку фізики й науковцями, які зробили вагомий внесок у вивчення законів механіки.

Скачати файл (DOC, 2.23MB)

You must be logged in to post a comment.