Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: дати поняття про дієприслівник як особливу форму дієсло­ва, знаходити в реченні дієприслівники, визначати їхню роль у реченні; формувати в них загальнопізнавальні вміння розпізнавати дієприслівни­ки в реченнях, визначати їхні морфологічні ознаки та синтаксичну роль;
  • розвивальна: розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мовлення; уміння використовувати дієслова у влас­них висловлюваннях;
  • виховна: виховувати позитивне ставлення до української мови та на­родної культури, викликати інтерес до їх вивчення, стимулювати ба­жання досліджувати мовні явища.

Скачати файл (DOC, 53KB)

You must be logged in to post a comment.