Написання -н у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: пояснити правила написання нн у прикметниках дієприк­метникового походження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників на -ний, визначати орфограми «Буква н у суфіксах дієприкметників» та нн у прикметниках дієприкметникового похо­дження»; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою;
  • розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, уміння ана­лізувати, порівнювати, конструювати мовні явища;
  • виховна: виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Скачати файл (DOC, 52KB)

You must be logged in to post a comment.