Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: повторити й узагальнити постановку розділових знаків у кінці речення, при однорідних членах речення, при звертаннях і вставлених словах, у складних реченнях, у реченнях з прямою мовою;
  • розвивальна: розвивати пам’ять учнів, їх логічне мислення, навички виразного читання розділових знаків;
  • виховна: виховувати уважне ставлення до всіх видів мовленнєвої діяльності, виховувати навички самоконтролю і самокорекції грамот­ного письма.

Скачати файл (DOC, 48KB)

You must be logged in to post a comment.