Уроки розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: виявити рівень сформованості вмінь складати письмовий твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (роздум на основі власних спостережень і вражень), стилю мовлення (худож­ній), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотриму­вати вимог до мовлення, знаходити й виправляти недоліки й помилки у змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань, фор­мувати в учнів уміння дискутувати, висловлювати та обґрунтовано захищати свої погляди на вчинки людей, переконливо спростовувати помилкову думку, критично аналізувати власну поведінку;
  • розвивальна: розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння, логічне мислення, спостережливість, збагачувати словниковий запас, підви­щувати мовну й мовленнєву культуру учнів;
  • виховна: виховувати працьовитість.

Скачати файл (DOC, 47KB)

You must be logged in to post a comment.