Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленні. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: повторити, узагальнити знання учнів з морфології й орфо­графії; закріпити знання учнів з тем, вивчених протягом року, удоско­налювати вміння школярів правильно писати й пояснювати орфогра­ми; самостійно помічати й виправляти помилки в усному й писемному мовленні, виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати з ін­формацією;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення, усне і писемне мовлення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;
  • виховна: виховувати самостійність

Скачати файл (DOC, 66KB)

You must be logged in to post a comment.