Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома і знак оклику при вигуках). Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: ознайомити з вигуком як особливою частиною мови, група­ми вигуків за значенням, правописом вигуків, вчити знаходити вигуки в реченні; відрізняти їх від часток; визначати належність вигуку до від­повідної групи за значенням, правильно писати вигуки з орфограмами й розставляти розділові знаки при них; пояснювати написання вигуків з орфограмами й пунктограмами; аналізувати тексти щодо ролі в них вигуків; виразно читати тексти з вигуками; доречно використовувати вигуки у власному мовленні;
  • розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, мислення, пам’ять, увагу, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;
  • виховна: виховувати самостійність.

Скачати файл (DOC, 71KB)

You must be logged in to post a comment.