Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Українська мова 2 клас

Скачати конспект

Мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз’], [дж] та позначення їх на письмі; розвивати навички переносу слів з рядка на рядок; виховувати любов до природи.

Скачати файл (DOCX, 24KB)