Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ відміни. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: поглибити знання учнів про І та ІІ дієвідміни дієслів; про написання е, и в особових закінченнях дієслів; формувати навички розпізнання дієвідміни дієслів; навички правильного написання нена­голошених е, и в особових закінченнях дієслів;
  • розвивальна: розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мовлення; уміння використовувати дієслова у влас­них висловлюваннях;
  • виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Скачати файл (DOC, 54KB)

You must be logged in to post a comment.