Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: формувати мовленнєво‑комунікативні вміння усно склада­ти твори-описи зовнішності людини в художньому стилі; удосконалю­вати вміння розуміти логіку викладу, визначати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення;
  • розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, ло­гічно; збагачувати словниковий запас мовлення учнів; підвищувати мовленнєву культуру семикласників, розширювати світогляд учнів;
  • виховна: виховувати шанобливе ставлення до людей.

Скачати файл (DOC, 56KB)

You must be logged in to post a comment.