Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: закріпити знання учнів про морфологічні ознаки дієприслівника; формувати вміння та навички учнів утворювати від дієслів дієприслівники, користуватися цими формами у власному мовленні;
  • розвивальна: розвивати мовлення учнів, пам’ять, активізувати розумо­ву діяльність, формувати мотивацію успіху у вивченні нового матеріалу та формуванні вмінь і навичок;
  • виховна: виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови, до її мов­леннєвої культури.

Скачати файл (DOC, 67KB)

You must be logged in to post a comment.