Уроки розвитку комунікативних умінь № 10–11. Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів вмінь та навичок докладно відтворювати зміст прослуханого тексту худож­нього стилю; удосконалювати вміння аналізувати тексти-роздуми, усві­домлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу;
  • розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логіч­но; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати світогляд учнів;
  • виховна: виховувати повагу до людських почуттів.

Скачати файл (DOC, 35KB)

You must be logged in to post a comment.