Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності семикласників, перевірити вміння школярів застосовувати теоретичні знання на практиці, сприймати і розуміти аудіотекст наукового стилю, визначати його тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-виражальні засоби тексту, виконувати тестові завдання, працювати самостійно;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, мовленнєві уміння і навички, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;
  • виховна: виховувати любов до рідної землі, її природи, історії.

Скачати файл (DOC, 69KB)

You must be logged in to post a comment.