Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: поглибити засвоєні в попередніх класах знання учнів про сполучник, вчити знаходити сполучники в реченні; відрізняти їх від прийменників і часток; визначати види сполучників за будовою, спо­собом використання в простому й складному реченнях; формувати вміння правильно використовувати сполучники у власних висловлен­нях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення;
  • розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, логічне і кри­тичне мислення, пам’ять, увагу, навички самостійної роботи, збагачу­вати словниковий запас учнів;
  • виховна: виховувати стійку мотивацію й свідоме прагнення до вивчен­ня української мови.

Скачати файл (DOC, 62KB)

You must be logged in to post a comment.