Уживання сполучників у простому й складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: поглибити знання учнів про сполучники; формувати вмін­ня правильно аналізувати наукові тексти щодо функції в них похідних складених сполучників; використовувати сполучники у власних ви­словленнях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення; редагувати речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними
  • розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, пізнавальну актив­ність учнів, мовлення;
  • виховна: виховувати інтерес до рідної мови та бережливе до ставлен­ня слова.

Скачати файл (DOC, 45KB)

You must be logged in to post a comment.