Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: поглибити знання учнів про сполучники; формувати вміння правильно писати сполучники; помічати й виправляти помилки в їх на­писанні, використовувати сполучники у власних висловленнях відпо­відно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення; редагувати речення, доцільно замінюючи сполучники сино­німічними;
  • розвивальна: розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, логічне мислення, пам’ять, пізнавальну активність учнів, самостійність, збага­чувати словниковий запас учнів;
  • виховна: виховувати повагу до духовних скарбів українського народу.

Скачати файл (DOC, 67KB)

You must be logged in to post a comment.