Правопис часток (із займенниками й прислівниками). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: поглибити знання учнів про написання часток; формувати вміння правильно писати частки; знаходити і пояснювати орфограми в частках за допомогою правил; самостійно знаходити і виправляти помилки в правописі;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять, пізнавальну актив­ність учнів, мовлення;
  • виховна: виховувати моральні якості.

Скачати файл (DOC, 66KB)

You must be logged in to post a comment.