Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю. Українська мова 7 клас

Скачати конспект

Мета:

  • навчальна: формувати вміння складати усний твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (твір-роздум дискусійного харак­теру), стилю (публіцистичний), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотримувати вимог до мовлення, знаходити й ви­правляти недоліки й помилки в змісті, побудові й мовному оформленні висловлювань;
  • розвивальна: розвивати мовленнєво‑комунікативні вміння, логічне мислення, підвищувати мовну й мовленнєву культуру семикласників;
  • виховна: виховувати толерантність.

Скачати файл (DOC, 62KB)

You must be logged in to post a comment.